ZYTIGA? og prednison forlenger total overlevelse hos pasienter med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi

Sluttanalyse av fase III-studien COU-AA-302, presentert ved ESMO-konferansen, 2014 (European Society for Medical Oncology).
Beerse, Belgia 28. september, 2014 ? Janssen-Cilag International NV annonserte i dag at data fra sluttanalysen av fase III-studien COU-AA-302 viser at ZYTIGA? (abirateronaat) og prednison hos menn med kjemoterapi-naiv, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft gir en signifikant ?kning i total overlevelse (overall survival; OS) sammenlignet med den aktive kontrollgruppen p? prednison og placebo. Reduksjonen i risiko for d?dsfall var 19 % (median OS, 34,7 vs. 30,3 mnd; HR= 0,81 p = 0,0033), etter en median oppf?lging p? mer enn fire ?r (49,2 m?neder).
Sluttanalysen, som ble presentert i dag p? ESMO-konferansen (European Society for Medical Oncology) i Madrid er den f?rste som viser en statistisk signifikant forbedring av total overlevelse i denne studien. ?Den totale overlevelsen er spesielt interessant i COU-AA-302-studien siden 67 % av mennene i gruppen som fikk ZYTIGA og prednison og 80 % av mennene i kontrollgruppen fikk p?f?lgende behandling. Det inkluderer 44 % av mennene i kontrollgruppen som fikk ZYTIGA og prednison? sier Charles Ryan, M.D., Professor i klinisk medisin, urologi, ved University of California, San Francisco, og hovedutpr?ver for COU-AA-302-studien. ?Bruken av p?f?lgende behandling p?virket ikke den signifikante forskjellen mellom ZYTIGA og kontrollgruppen, noe som gj?r disse resultatene enda mer overbevisende?. I tillegg viste sluttanalysen en signifikant forbedring i median tid til opiatbruk mot kreftrelaterte smerter i gruppen som fikk ZYTIGA og prednison sammenlignet med kontrollgruppen som fikk placebo og prednison (33,4 vs. 23,4 mnd). Etter ytterligere to ?rs oppf?lging siden tredje interimanalyse (median tid 49,2 m?neder) var sikkerhetsprofilen til ZYTIGA uendret i forhold til tidligere rapporter.
?Siden den f?rste rapporten med interimdata, har ZYTIGA blitt en viktig del av de alternativene som legene bruker for ? behandle metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft. Dette er p? grunn av legemidlets evne til ? forsinke sykdomsprogresjonen og ?ke den totale overlevelsen? sier Charles Ryan. ?Denne sluttanalysen viser ogs? en konsekvent sikkerhetsprofil ved langvarig samtidig administrasjon av prednison i tillegg til ZYTIGA?
Om ZYTIGA
ZYTIGA er den eneste godkjente behandlingen som hemmer produksjonen av androgen (som bidrar til vekst av prostatakreft) ved ? hemme enzymkomplekset CYP17 i alle tre hovedkilder: testiklene, binyrene og i selve svulsten.
Siden 2011 har ZYTIGA (abirateronaat)v?rt brukt i mer enn 90 land og har blitt forskrevet til mer enn 140 000 pasienter verden over. Legemidlet har i l?pet av kort tid blitt en av Janssens hj?rnesteiner innen kreftbehandling.
I 2011 ble ZYTIGA i kombinasjon med prednison/prednisolon godkjent av EU-kommisjonen for behandling av metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft hos voksne menn med sykdomsprogresjon under eller etter behandling med doaxel-basert kjemoterapi. 1
I desember 2012 godkjente EU-kommisjonen en utvidelse av indikasjonen for ZYTIGA (abirateronaat) slik at legemidlet kan brukes i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft hos voksne menn med ingen eller lette symptomer etter manglende effekt av androgensuppressiv behandling, hvor kjemoterapi fortsatt ikke er klinisk indisert.1
1 ZYTIGA? preparatomtale. Tilgjengelig p? nettstedet til EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/. Sist brukt september 2014.
Lenke til Janssen EMEA pressemelding her:
http://www.businesswire.com/news/home/20140928005043/en/ZYTIGA%C2%AE-Prednisone-Demonstrates-Statistically-Significant-Survival-49-Month

Mediesp?rsm?l:
Norden
Kristina Sandström
+46 72 521 7904
[email protected]
EMEA
Satu Glawe
+49 172 294 6264
[email protected] Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
0000

Authors

Related posts

Top