Viser vilje til ? satse p? sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene.
– Det viser en konkret vilje til ? investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det n? viktig ? f? et like tydelig l?fte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Jonas Gahr St?re la i dag frem Arbeiderpartiet sitt investeringsl?ft for norske sykehus. L?ftet er nedtegnet i konkrete planer for hvordan kvaliteten p? norske sykehus skal styrkes. Dagens lovnad inneb?rer 12 milliarder kroner i friske midler ut over forventet l?nns- og prisvekst til sykehusene i neste stortingsperiode.
Ser sykehusenes behov
Under dagens pressekonferanse ble det lagt frem fire m?l og ti virkemidler som skal styrke norske sykehus. M?lene g?r p? ?kt kvalitet, ?kt behandling og kortere ventetid, lave egenandeler og trygge arbeidsplasser som sikrer rekruttering.
Helseministeren lovet midler som skal sikre ferdigstillelse av de ?tte p?begynte sykehusbyggene samt oppstart av de neste seks til ?tte byggene som er prosjektert. St?re lovet i tillegg at all kommunikasjon i helsetjenestern skal skje elektronisk, ? redusere byr?krati og rapporteringskrav og at sykehusene gis midler til ? kj?pe inn nytt medisinteknisk utstyr og ansette mer st?ttepersonell. Sist, men ikke minst, lovet St?re stedlig ledelse og at sykehusene skal legges til rette for gode karriereveier der ansatte gis faste stillinger.
– Vi mener det er bra at statsministeren og helseministeren med all tydelighet tar realitetene inn over seg og langt p? vei m?ter Legeforeningens krav. For oss blir det n? viktig ? sikre at m?lene og virkemidlene faktisk f?lges opp. Vi vil f?lge dette videre med argus?yne, sier Hege Gjessing.
Et viktig skritt i riktig retning
Legeforeningen mener Arbeiderpartiet i dag tar et viktig skritt i ?rets valgkamp ved ? g? s? tydelig ut p? banen. L?ftet setter standarden for de ?konomiske rammene som n? tegnes opp for helsetjenesten i neste stortingsperiode.
– 12 milliarder i friske midler er et l?ft for sektoren som det monner av. Det er likevel slik at dersom Arbeiderpartiet og de ?vrige partiene virkelig ?nsker ? sikre den norske befolkningen et bedre og fremtidsrettet helsevesen, m? det mer penger til. Beregninger Legeforeningen har f?tt gjort viser at det m? 70 milliarder til for ? ruste opp b?de bygg og utstyrspark til et forsvarlig niv?, sl?r Gjessing fast.
Mer om Arbeiderpartiets investeringsl?ft
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l. 0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top