Vitenskap

Verdens kreftdag 2014

Verdens kreftdag 2014
04-02-2014 13:03 Den norske legeforening Tema for ?rets internasjonale markering er ? redusere stigmatisering og avfeie myter om kreft. I Norge har Kreftforeningen valgt ?penhet som nasjonalt tema.

Tema for ?rets internasjonale markering er ? redusere stigmatisering og avfeie myter om kreft. I Norge har Kreftforeningen valgt ?penhet som nasjonalt tema.

Hver dag diagnostiseres 75 nordmenn med kreft. Kampen mot sykdommen blir ogs? utkjempet globalt, i 2012 d?de mer enn ?tte millioner mennesker av kreft, if?lge Verdens helseorganisasjon(WHO).
4. februar er verdens kreftdag. Markeringen ble etablert av den internasjonale kreftforeningen UICC og st?ttes blant annet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Dagen brukes til ? l?fte frem viktige temaer tilknyttet arbeidet med diagnostisering, behandling og spredning av kunnskap om kreft.
Over hele landet arrangeres det lokale markeringer, fra konsert p? Vardesenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, til paneldebatt om ?penhet p? Stavanger konserthus. I Stavanger vil ogs? Kreftforeningens hederspris deles ut.
– ?penhet skaper oppmerksomhet og engasjement. ?penhet er bra, men vi m? ogs? selvsagt ha respekt for at noen vil beholde alvorlig sykdom privat, sier Kreftforeningens generalsekret?r, Anne Lise Ryel, p? foreningens hjemmeside.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0400Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Milwaukee introduserer markedets eneste universale hammerst?vsuger!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy