Vitenskap

Veidekkes konjunkturrapport: Vekstutsikter for bygg- og anlegg

12-03-2014 13:30 Veidekke ASA - Gradvis bedring i internasjonal ?konomi gir positivt taktskifte for bygge- og anleggs­markedene i Nord-Europa. Vi forventer en samlet ?rlig vekst p? 2 % i 2014 og 4 % 2015 i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direkt?r for strategi og marked i Veidekke.

– Gradvis bedring i internasjonal ?konomi gir positivt taktskifte for bygge- og anleggs­markedene i Nord-Europa. Vi forventer en samlet ?rlig vekst p? 2 % i 2014 og 4 % 2015 i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direkt?r for strategi og marked i Veidekke.

Fortsatt positive utsikter i Norge
– P? tross av svakere investeringer i boliger, venter vi et godt norsk bygg- og anleggsmarked med h?y aktivitet i 2014. Veksten vil flate ut i ?r, men ?ke til mellom 3 og 4 prosent i 2015. For mens boliginvesteringene g?r ned, ?ker investeringene innenfor yrkesbygg og anlegg. Selv med en noe svakere vekst i ?r, vil tilgangen p? prosjekter gjennom ?ret v?re god for v?r n?ring, forteller Albriktsen.
– Vi ser en nedgang i antallet igangsatte boliger fremover, med sterkest nedgangen i leilighets­markedet. Vi ansl?r at tallet vil ligge p? 28.000 i 2014 og 26.000 i 2015. N?r det gjelder boligprisene, s? forventer vi mer normale vekstrater p? rundt 3 % i 2014,og 4 % i 2015, utdyper Albriktsen.
De neste tre ?rene ventes det et fortsatt godt anleggsmarked i Norge med samlet ?rlig vekst p? 6 % for alle segmenter. Innen veisektoren ventes en betydelig vekst i 2014, avtagende til rundt 4 % i 2015.

Konjunkturene p? vei opp i Sverige
Den svenske BNP-veksten ventes ? ta seg opp i 2014, og Veidekkes tidligere prognose p? mellom 2,5 og 3 % for 2014 og 2015 ligger fast. B?de innenlandsk ettersp?rsel og eksport trekker opp veksten i forhold til 2013.
Veidekke forventer at det samlede svenske bygg- og anleggsmarkedet f?r en positiv drahjelp av konjunkturoppgangen i 2014, men at veksten det n?rmeste ?ret vil v?re sterkest innenfor boligsegmentet og mer begrenset for yrkesbygg. Forskyvninger i offentlige infrastruktur­investeringer og lav kapasitetsutnyttelse i deler av svensk industri vil virke dempende. Samlet sett ventes en vekst p? om lag 5 % i svensk bygg- og anleggssektor b?de i 2014 og 2015.

A to już wiesz?  Roboter skal kartlegge havbunnen

Gradvis bedring i Danmark
Veksten i dansk ?konomi i 2014 ser ut til ? skape fremgang innen bygg og anlegg. Veidekke ansl?r at veksten i det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Danmark vil ligge p? rundt 4 % i 2014 og 6 % i 2015.
– Igangsettingen av nye boliger forventes fortsatt ? ligge p? et lavt niv?, fra 9 000 igangsettinger i 2013 ?kende til 12.500 i 2015. ?kende ettersp?rsel gj?r at prisene p? brukte boliger vil fortsette ? stige. For private yrkesbygg er det utsikt til en vekst p? 3 % i 2014, ?kende til 8 % i 2015. Innen offentlige bygg forventes det en fortsatt sterk vekst p? rundt 10 % i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.
Konjunkturrapport mars 2014.

For mer informasjon kontakt:
Direkt?r strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, [email protected]
R?dgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, [email protected] Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy