Teknologi

Veidekke skal bygge driftsbase for Sporveien

Veidekke skal bygge driftsbase for Sporveien
04-09-2013 20:11 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Sporveien om bygging av ny driftsbase ved Avl?s stasjon i B?rum. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontraktssummen er p? 298 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Sporveien om bygging av ny driftsbase ved Avl?s stasjon i B?rum. Oppdraget er en hovedentreprise, og kontraktssummen er p? 298 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget g?r ut p? ? renovere den eksisterende vognhallen og utvide denne ?stover, samt oppf?re tre nye haller i betong og st?l p? til sammen cirka 16.000 m . I tillegg skal det utf?res diverse anleggsarbeid i sportraseene og utenomhusomr?dene skal opparbeides.

Dette er det siste store oppdraget som tildeles i forbindelse med opprustningen av Kols?sbanen mellom Smestad og Kols?s. Veidekke har tidligere bygget stasjoner og utf?rt grunnarbeider fra Ullern til ?sjordet, ved Gj?nnes og fra Hauger til Kols?s (p?g?r i disse dager). I tillegg har Veidekke utf?rt flere mindre anleggsoppdrag p? Kols?sbanen i l?pet av de siste 6-7 ?rene.

Byggestart er i starten av oktober med ferdigstillelse i april 2015.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Jan Arnold Hanssen i Veidekke, tlf 91 12 83 64, [email protected]
Prosjektsjef Arnt J?rstad i Sporveien, tlf 90 17 05 32, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

A to już wiesz?  Veidekke skal bygge trafostasjon for oljeplattform

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy