Vitenskap

Vegdirektoratet velger IBM for ? forbedre veiavgiftssystemet

Norge ? 24. mars 2014: IBM (NYSE: IBM) er valgt som samarbeidspartner for utvikling og implementering av et nytt sentralisert system for alle bomstasjoner i landet av Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen

Similar Posts