Vitenskap

Torsken biter p? nyvinning

Nyvinningen fra Polybait vil kunne revolusjonere linefisket nasjonalt og internasjonalt. Det kan bli slutt ? benytte matfisk som agn.

Nofimas feltfors?k med lukteagnet Kvalvikbait er meget oppl?ftene, og agnet er s?kt patentert nasjonalt og internasjonalt. Innovasjonen skapt gjennom forskning kan f?re til storfangst og mer b?rekraftig fiske.
– Systematiske feltfors?k gjort p? en vitenskapelig m?te har f?rt til det jeg vil kalle gjennombrudd i v?r forskning. Som forsker mener jeg vi klarer steget fra laboratorium til industrialisering, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima.
I fjor ble luktagnet lansert som en krem for fritidsfiskere etter omfattende forskning. Mens agnet har v?rt p? markedet har forskningen fortsatt i havet. Siikavuopio kan g? dokumentere at effekten i fjordene er like gode som i laboratorium. Feltfors?kene har v?rt rettet spesielt mot torsk.
Vitenskapelig gjennombrudd
– I vinter har vi gjort vitenskapelige gjennombrudd, og til h?sten starter linefiskefors?k i stor skala. Forskningen viser at 60 gram av dette produktet har samme effekt som ett kilo sild brukt som agn. Med andre ord skaper dette et mye mer b?rekraftig fiske, sier forsker Sten Siikavuopio.
Det er s?kt om en rekke patenter for KvalvikBait, blant annet en internasjonal patents?knad. Bak produktet st?r gründer Svein Kvalvik og firmaet Polybait AS med base i Forskningsparken i Troms?.
Forel?pig er det forsket fram en krem som benyttes av fritidsfiskere som lokkemiddel p? jigg, flue med mer. For fritidsfisket bygges det opp et forhandlernett i Norge. I tillegg til norske forhandlere skal produktet selges p? Ebay og Amazon, og sammen med Innovasjon Norge starter markedsunders?kelser i England og Tyskland.
Signert avtale
– Feltfors?kene og videreutviklingen av produktet har v?rt s? oppl?ftende at jeg er sikker p? dette blir et etterspurt produkt, sier gründer Svein Kvalvik. 65 forhandlere er p? plass i Norge og nylig signerte firmaet avtale med Gresvig-kjeden.
I l?pet av vinteren har forskerne forbedret produktet. Lukten er forsterket og sammensetningen forsterket, slik at agnet gir mer lukt og limeffekten er bedre.
H?stens storskalafors?k med linefiske st?ttes av Fiskeridirektoratet med 430.000 kroner. Det blir leid inn b?ter som skal bruke KvalvikBait i stedet for tradisjonell agn.
– S? langt har dette f?rst og fremst v?rt et produkt for sportsfiskere, men n? oppskaleres det og industrialiseres, sier Svein Kvalvik.
Lukt fra restavfall
KvalvikBait er et kunstig agn basert p? restr?stoffer fra fiskeindustrien. Disse ekstraktene produseres ved Nofimas anlegg i Kaldfjord og er blitt forbedret siste halv?r. Sammen med partnerne p? Furuflaten arbeides det n? med ? etablere produksjonsbedrift.
– Vi lager n? agnet som en kabel til linefiskerne som kuttes opp n?r det blir egnet. Det skjer til h?sten, men n? gleder vi oss f?rst og fremst over de fremskritt forskningen har gitt den siste tiden sier Svein Kvalvik.
Agnet forurenser ikke og er biologisk nedbrytbart. Med bruk av restavfall fra fiskeproduksjonen, brukes ikke annen fisk til agn slik det er vanlig for linefiske. Dette betyr at linefisket blir mer b?rekraftig og vi kan skreddersy lukt og smak for ? oppn? et selektivt fiske.

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts