Torsk tatt med tr?l overlever med vakuumpumping

Fors?k i samarbeid med Nerg?rd Havfiske AS viser at pumping fra tr?l er mer sk?nsomt for fisken enn ? l?fte hele sekken opp p? dekket. Overlevelsen blir h?yere, kvaliteten bedre og vi vet n? mer om hvordan fremtidens tr?ler kommer til ? se ut.
Fors?kene om bord p? tr?leren “J. Bergvoll” i mai viser at pumping er vesentlig mer sk?nsomt enn slippsetting og at overlevelse p? 80?100 % av fangsten, avhengig av art, er realistisk.
Fisk tatt med tr?l b?r holdes levende i tanker i 5?6 timer, lenge nok til at den f?r fjernet blod fra den hvite muskulaturen.
– Det er f?rste gang i verdenshistorien man bruker vakuumpumping for ? f? fisken om bord fra tr?lsekken. Med pumping er fisken i kontakt med vann hele tiden og vil ikke utsettes for gravitasjon. Metoden gj?r at tr?lfanget fisk kan f? minst like god kvalitet og pris som linefanget fisk, sier seniorforsker Kjell Midling i Nofima, leder av leder Nasjonalt kompetansesenter for levendelagring av fisk.
Ombygging eller nybygg
Mulighetene ved ? bruke ny teknologi i tr?ln?ringen belyses i et p?g?ende prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksn?ringens forskningsfond. Flere rederier vurderer pumping av fangsten i forbindelse med nybygg eller ombygging av eksisterende fart?y.
Nofima jobber videre med Nerg?rd Havfiske AS, skipsdesigner, redskapsprodusent, pumpeleverand?rer og utstyrsprodusenter for ? gj?re tr?lfanget fisk s? god som mulig.
– V?r kunnskap om levendefisk er n?kkelen til tr?lern?ringens fremtid. Den nye teknologien bygger p? 25 ?rs erfaring p? hva fisk t?ler, og hvilke betingelser den m? ha for ? overleve. Dette bestemmer hvordan den nye teknologien vil se ut, sier Midling.
CRISP
Forskningen er en del av det store CRISP-prosjektet, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen b?rekraftig fangst, kvalitet og ?konomi.
M?let med CRISP er ? bidra til ?kt verdiskaping i den norske sj?matn?ringen og redusere milj?belastningen.
Flere av prosjektene som ligger bak den nye teknologien er ogs? finansiert av Fiskeri- og havbruksn?ringens forskningsfond (FHF).

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0030Send som e-post
Del denne

Authors
Top