Milj?

Tannkrem som skummer kan gi deg munns?r

Tannkrem som skummer kan gi deg munns?r
25-02-2013 16:06 Midsona Norge AS Munnsold kan unng?s ved bruk av tannkrem uten sulfat. SLS er et s?pestoff som er sv?rt vanlig ? bruke i tannkrem. Stoffet, som er et sulfat, avgir skum og er av mange oppfattet som en vanlig egenskap ved tannkrem. SLS er imidlertid kjent som en av de viktigste ?rsakene til at man utvikler tilbakevennende munns?r. Norsk Tannpleierforening anbefaler bruk av tannkrem uten sulfat for ? unng? munnskold

De fleste er vant med at tannkremen skummer n?r de pusser tennene, og mange tilegner skummet en del av den rensende effekten i tannkremen. Det de f?rreste er klar over er at skummet kan gi vonde tilbakevennende s?r i munnhulen.

After, eller munnskold, er sm?, hvite s?r som kan v?re sv?rt smertefulle og tilbakevendende. Barn og ungdom er mest utsatt for ? f? after fordi aftene p?virkes av hormonelle svingninger.
Sulfat (NLS/SLS) er det som i de fleste tannkremer gj?r at den skummer. Det er imidlertid p?vist at SLS gj?r jobben sin litt for godt. Isteden for ? bare fjerne de u?nskede bakteriene tar den ogs? med seg de ?nskede bakteriene, proteinene og enzymene man har naturlig i spyttet, som er en viktig del av munnens naturlige immunforsvar. Munnen kan alts? bli mer utsatt for infeksjoner i perioden etter ? ha pusset tennene med tannkrem som inneholder SLS.
After er et utbredt problem
Det er f? studier p? after i Norge og ingen som presist kan sl? fast utbredelsen. Fortsatt henvises det til Tony Axélls studie fra 1976 i Sverige for ? f? svar p? hvor vanlig after er i befolkningen.
Etter 18 000 unders?kelser i to fylker i Sverige fant Axéll at 17,7 prosent av populasjonen hadde ett eller to afte-s?r. En annen studie, fra 1975, ble gjort i hele 21 land p? 10 000 unge voksne, og viste at 25 prosent hadde hatt minst én episode med after.
Det viktigste er fluor
I f?lge Helsedirektoratet og Norsk Tannpleierforening er fluor den viktigste komponenten i tannkremen. Dette p? grunn av fluorens dokumenterte virkning lokalt p? tannoverflaten. Fluoren fungerer best p? rene tenner og ved god b?rsteteknikk.
http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Tennene-og-tannstell/Tannstell-for-barn.aspx
http://www.tannpleier.no/index.php?option=com_content&view=article&id=20:fluor-for-tennene&catid=150:om-tannhelse&Itemid=34
Tips for ? unng? munnskold
Norsk Tannpleierforening anbefaler f?lgende tips for ? unng? vonde, tilbakevennende munns?r.
– Bruk tannkrem uten s?pestoff, for eksempel Zendium tannkrem.
– Unng? sterke krydder, tomater og andre matvarer du kan reagere p?.
– Ta mineral-tilskudd, for eksempel Longo Vital og sink.
http://www.tannpleier.no/index.php?option=com_content&view=article&id=31:after–munnskold&catid=150:om-tannhelse&Itemid=34
Zendium er en produktserie utviklet for ? opprettholde god munnhygiene. Serien baserer seg p? ? styrke munnens naturlige forsvar og ? f?lge r?dene gitt av norske og danske tannpleiere. Produktene inneholder ikke SLS, har h?yt fluorinnhold, inneholder xylitol og anbefales av Norsk tannpleierforening. Zendium best?r av tannkremer, tannb?rster, munnskyll og salve, alle produktene er tilgjengelige p? apoteket.

A to już wiesz?  SendRegning kj?pt opp av Unit4 Agresso

Midsona Norge AS, tidligere kjent som Midelfart Sonesson AS, distribuerer og markedsf?rer sterke merkevarer fra en rekke internasjonale og norske samarbeidspartnere, i tillegg til egeneide merkevarer.0100Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy