Tag Archives: USD

18 m?neder progresjonsfri overlevelse for ALK+ NSCLC-pasienter med ny medisin, viser ny studie.

18 m?neder progresjonsfri overlevelse for ALK+ NSCLC-pasienter med ny medisin, viser ny studie.

FOR HELSEJOURNALISTER Novartis presenterte i helgen nye data for progresjonsfri overlevelse (PFS) fra 246 ALK+, ikke-sm?cellet lungekarsinom-pasienter (NSCLC) som har f?tt behandling med Zykadia (ceritinib). Resultatene ble presentert p? kreftkonferansen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Madrid. Dataene viste blant annet at: En gjennomsnittlig PFS p?…

Overlegent behandlingsresultat med JAK-hemmer mot uhelbredelig blodkreft

Lovende nye forskningsresultater innen behandling av polycytemia vera (PV) ble nylig presentert p? Europas st?rste blodsykdomskongress. Resultatene viser at medisinen Jakavi gir effekt hos hele fire ganger flere PV-pasienter, sammenlignet med de som fikk dagens beste tilgjengelige behandling.1 – Jakavi representerer et viktig tilbud til pasienter med PV som ikke responderer eller ikke tolererer standard behandling, sier Dr.…

31 m?neders overlevelse ved metastatisk brystkreft

(FOR HELSEJOURNALISTER) Kvinner med hormonpositiv brystkreft med spredning kan i snitt leve 31 m?neder n?r de f?r Afinitor (everolimus) kombinert med antihormonbehandling.1 Det viser nye forskningsdata presentert ved Europas st?rste brystkreftkongress i Glasgow, Skottland. Om lag 1500 kvinner lever med metastatisk brystkreft i Norge.2 De fleste har hormonpositiv brystkreft som krever antihormonbehandling, en behandling som mister effekt over tid slik at sykdommen igjen skyter fart.…
Top