Tag Archives: Therapeutic Area Head

Nytt h?p for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Nytt h?p for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Janssen presenterer fase III-resultatene fra studien RESONATE p? American Society of Clinical Oncologys (ASCO) ?rlige m?te i Chicago 3. juni. I denne studien behandles pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og sm?cellet lymfocyt?rt lymfom med enten ibrutinib eller ofatumumab Resultatene viser en signifikant forskjell relatert til progresjonsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) ved behandling med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab: 79 prosent reduksjon n?r…

Ny medisin mot tuberkulose. Janssen utvikler ny behandling for pasienter med multiresistent tuberkulose ? den f?rste nye behandlingen p? over 40 ?r er n? godkjent i EU-regionen.

Hvert ?r utvikler 450 000 pasienter som lider av tuberkulose (TB) resistens mot behandlingen de f?r, og risikoen for d?delighet ?ker markant1. N? finnes det nytt h?p for disse pasientene. SIRTURO (bedaquiline) er godkjent for behandling av pasienter med multiresistent tuberkulose.…
Top