Tag Archives: STELARA

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Norske pasienter med den sammensatte sykdommen psoriasisartritt (PsA) har f?tt et nytt behandlingsalternativ. STELARA (ustekinumab), alene eller i kombinasjon med MTX, er n? indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter n?r deres respons p? tidligere behandling med ikke-biologiske sykdomsmodifiserende antirevmatika (DMARD) er utilstrekkelig.…
Top