Tag Archives: Ruukki Ramor

Ramor 450 gir den beste eksplosjonsbeskyttelsen for kj?ret?yer p? markedet

Ramor 450 gir den beste eksplosjonsbeskyttelsen for kj?ret?yer p? markedet

Ramor 450 er Ruukkis nyeste beskyttelsesst?l for produksjon av armerte kj?ret?y. St?let kan brukes som en rammekonstruksjon eller p? gulvet i kj?ret?yet som et eget vern mot miner der det beskytter mot eksplosjoner eller sjokkb?lger og splinter. Ramor 450, det nyeste beskyttelsesst?let…
Top