Tag Archives: Ruiter Ap

Diskriminering av gravide leger til Stortinget

Diskriminering av gravide leger til Stortinget

Freddy de Ruiter (Ap) ber helseministeren rydde opp i ukulturen ved norske sykehus. Leger f?ler de presses ut av arbeidslivet som f?lge av graviditet. Ruiter har sendt et skriftlig sp?rsm?l til helseminister Bent H?ie og ber han v?re tydelig p? at forhold knyttet til leger og helsepersonells rett til ?…
Top