Tag Archives: RESONATE

Nytt h?p for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Nytt h?p for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Janssen presenterer fase III-resultatene fra studien RESONATE p? American Society of Clinical Oncologys (ASCO) ?rlige m?te i Chicago 3. juni. I denne studien behandles pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og sm?cellet lymfocyt?rt lymfom med enten ibrutinib eller ofatumumab Resultatene viser en signifikant forskjell relatert til progresjonsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) ved behandling med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab: 79 prosent reduksjon n?r…
Top