Tag Archives: PFS

18 m?neder progresjonsfri overlevelse for ALK+ NSCLC-pasienter med ny medisin, viser ny studie.

18 m?neder progresjonsfri overlevelse for ALK+ NSCLC-pasienter med ny medisin, viser ny studie.

FOR HELSEJOURNALISTER Novartis presenterte i helgen nye data for progresjonsfri overlevelse (PFS) fra 246 ALK+, ikke-sm?cellet lungekarsinom-pasienter (NSCLC) som har f?tt behandling med Zykadia (ceritinib). Resultatene ble presentert p? kreftkonferansen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Madrid. Dataene viste blant annet at: En gjennomsnittlig PFS p?…

31 m?neders overlevelse ved metastatisk brystkreft

(FOR HELSEJOURNALISTER) Kvinner med hormonpositiv brystkreft med spredning kan i snitt leve 31 m?neder n?r de f?r Afinitor (everolimus) kombinert med antihormonbehandling.1 Det viser nye forskningsdata presentert ved Europas st?rste brystkreftkongress i Glasgow, Skottland. Om lag 1500 kvinner lever med metastatisk brystkreft i Norge.2 De fleste har hormonpositiv brystkreft som krever antihormonbehandling, en behandling som mister effekt over tid slik at sykdommen igjen skyter fart.…
Top