Tag Archives: Novartis Onkologi Tilleggsbehandling

Nye muligheter ved tilbakefall av myelomatose

Nye muligheter ved tilbakefall av myelomatose

(FOR HELSEJOURNALISTER) N?r pasienter med blodkrefttypen myelomatose f?r tilbakefall og dagens standard legemiddelbehandling ikke lenger virker, er mulighetene begrenset. N? viser forskningsresultatene fra en fase III-studie at tilleggsbehandling med panobinostat forlenger progresjonsfri overlevelse fra 8 m?neder til 12 m?neder, en ?kning…
Top