Tag Archives: Nofima Et

Turister f?r rapportere fiskelykke

Et nettbasert rapporteringssystem kan gi sikrere tall p? fisketuristers fangster og bidra til en kunnskapsbasert og b?rekraftig forvaltning av norsk fisketurisme. Det finnes ikke noe offentlig register over turisters fiskefangster i Norge, og ingen obligatorisk fangstrapportering. Fisketurismen?ringen er i stor vekst, og situasjonen har skapt bekymring for effekten som dette fisket har p?…
Top