Tag Archives: NIFES

Mari Moren ny forskningssjef i Nofima

Mari Moren ny forskningssjef i Nofima

Mari Moren startet som forskningssjef i matforskningsinstituttet Nofima 1. oktober. Hun vil ha kontorsted ved selskapets avdeling i Bergen, og vil styrke Nofimas posisjon i vestlandsregionen. Mari Moren f?r ansvaret for Nofimas avdeling Ern?ring og fôrteknologi som er en av fire forskningsavdelinger i divisjon Akvakultur.…
Top