Tag Archives: Men Spekter

Skyggeboksing fra Spekter

Skyggeboksing fra Spekter

Spekter skal sikre et forsvarlig arbeidsmilj? for alle ansatte – ikke hindre statlige nedfelte organer i ? passe p? at dette f?lges opp, skriver president Hege Gjessing i Dagens N?ringsliv, mandag 7. april. Administrerende direkt?r Anne-Kari Bratten i Spekter har den siste tiden raslet med sablene mot Arbeidstilsynet.…
Top