Tag Archives: Medisinsk Onkologi

31 m?neders overlevelse ved metastatisk brystkreft

31 m?neders overlevelse ved metastatisk brystkreft

(FOR HELSEJOURNALISTER) Kvinner med hormonpositiv brystkreft med spredning kan i snitt leve 31 m?neder n?r de f?r Afinitor (everolimus) kombinert med antihormonbehandling.1 Det viser nye forskningsdata presentert ved Europas st?rste brystkreftkongress i Glasgow, Skottland. Om lag 1500 kvinner lever med metastatisk brystkreft i Norge.2 De fleste har hormonpositiv brystkreft som krever antihormonbehandling, en behandling som mister effekt over tid slik at sykdommen igjen skyter fart.…
Top