Tag Archives: Lovisenberg Diakonale Sykehus

Enighet om videref?ring av sosiale bestemmelser i sykehusene

Enighet om videref?ring av sosiale bestemmelser i sykehusene

Akademikerne Helse og Spekter kom i dag, tirsdag 6. mai, til enighet i forhandlingene om overenskomstens del A1 om sosiale bestemmelser. Resultatet inneb?rer at dagens bestemmelser i hovedsak videref?res uendret. Arbeidstakersidens krav om utvidelse av yrkesskadeforsikringen til ? dekke skade p?…
Top