Tag Archives: Johan Torgersen

Leger ?nsker ? si ifra

Leger ?nsker ? si ifra

En god meldekultur er den viktigste forutsetningen for at pasientsikkerheten utvikles og blir bedre, skriver Johan Torgersen i onsdagens Aftenposten. Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf) svarer klinikkdirekt?r Olav R?ise ved Oslo universitetssykehus som skrev om utfordringer knyttet til meldekulturen i helsetjenesten iAftenposten 15.…

Etterlyste ?kt satsing p? helse i Stortingets budsjetth?ring

Legeforeningen etterlyste investeringsl?ft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under h?ringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken. Komiteen hadde invitert til h?ring om forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 14. oktober. H?ringen bestod av en muntlig presentasjon av Legeforeningen, etterfulgt av oppf?lgende…
Top