Tag Archives: IKT

Statsbudsjettet: Virkelighetsfjern sykehuspolitikk?

Statsbudsjettet: Virkelighetsfjern sykehuspolitikk?

Regjeringen bommer grovt dersom den n? p?legger bastante krav om ytterligere effektivisering i sykehusene, uten at det f?lger tilstrekkelig midler med. – ? tvinge sykehusene til et altoppslukende fokus p? ? spare penger, er ? skyve pasienten ut av sentrum, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.…

Positivt grep fra regjeringen

Regjeringen foresl?r ? avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett. – Et viktig grep for ? hindre at pasientene ender opp som kasteballer, mener Legeforeningen. Etter den gradvise innf?ringen av samhandlingsreformen fra januar 2012, har antall ligged?gn blant utskrivningsklare pasienter g?tt ned.…
Top