Tag Archives: Helse Bergen

Stort engasjement om folkehelse

Stort engasjement om folkehelse

Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok i to st?rre folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden og engasjerte bredt under Arendalsuka. F?rst ut var Nordisk ministerr?ds seminar Hvordan oppn? grensel?st god helse? som tok opp flere st?rre internasjonale helseutfordringer. Bakteppet var en ny nordisk helseutredning fra Bo Könberg, Sveriges tidligere sosialminister.…
Top