Vitenskap

– Ta prosjektledelse seri?st!

Det fortsetter ? komme historier om prosjekter som g?r over p? tid og kostnader selv om prosjektleder-faget for lengst er etablert og en kan g? t?rrskodd fra prosjektleder-kurs til prosjektleder-kurs hele ?ret om en vil.
Tekna, som organiserer mer en 64 000 medlemmer innen ingeni?rtunge bransjer, er en av organisasjonene som satser hardt p? kurs innen prosjektledelse. De oppfordrer til ? legge et lengre l?p innen prosjektlederkursing og anbefaler prosjektledere som vil lykkes ? l?re seg alle fasettene rundt et prosjekt.
– Prosjektledelse handler jo om ? f? flere fag til ? spille sammen og levere innenfor noen gitte rammer. Det h?res kanskje ikke vanskelig ut, men det krever gode hoder og sterke skuldre ? h?ndtere alle de utfordringene som oppst?r under et prosjekt. For det oppst?r alltid en utfordring og da gjelder det ? ha kompetansen til ? m?te den, forteller Therese S?rensen hos Tekna Kurs.
Teknas kursportef?lje inneholder en rekke ulike vinklinger inn mot prosjektfaget, fra teamsammensetting og ?motivasjon til ?konomistyring og fordypning i ulike prosjektverkt?y.
– Vi har satt sammen et helhetlig opplegg nettopp for at prosjektledere som g?r v?r prosjektskole skal v?re forberedt p? utfordringene uansett om de kommer i planleggingsfase, ?konomistyring eller i teamsammensetting, fortsetter S?rensen.
– Erfarne prosjektledere vet at problemer kan unng?s ved god planlegging, og de beste s?rger for ? l?re seg usikkerhetsanalyser og -styring slik at de er p? ballen n?r det som ikke kan planlegges for inntreffer. Kunnskap gir trygghet, avslutter Teknas kurs-sjef.
For mer informasjon om prosjektlederkurs hos Tekna:
http://www.teknakurs.no/prosjektledelse
eller ring Therese S?rensen, Avdelingsleder Tekna Kurs
Telefon: 9284 5312 E-post: [email protected]

Om Tekna Kurs
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening – er den st?rste fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.
Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

1000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy