Syklet 2600 kilometer for Sierra Leone

L?rdag 16 august tas slitne medisinstudenter imot i Oslo etter ? ha syklet hele veien fra Troms?. I velkomstkomiteen st?r blant annet Fabian Stang og Gro Harlem Brundtland.
Innsamlingen under ?rets Medhum-aksjon g?r uavkortet til Leger Uten Grenser sitt arbeid med ? redusere mor-barn-d?deligheten i Sierra Leone. Startskuddet gikk 20. juli i Troms?, der tyve medisinstudenter hadde en avstand p? 2600 kilometer foran seg p? sykkel.
L?rdag 16. august ankommer de endelig Oslo. Studentene har da syklet Norge p? langs etter fire uker p? sykkelsetet.
?resrunde gjennom Oslo
Ankomsten i Oslo markeres 16.00 p? St. Hanshaugen der syklistene ?nskes velkommen til hovedstaden av ordf?rer Fabian Stang. Gro Harlem Brundtland kommer for ? prate om mor-barn helse i et globalt perspektiv. Generalsekret?r i Leger Uten Grenser, Anne-Cecilie Kaltenborn, skal snakke om Leger Uten Grensers sykehus i Sierra Leone, og Vilde Skylstad, medisinstudent og leder av MedHum2014, skal fortelle pasienthistorier fra da hun bes?kte sykehuset.
F?r arrangementet inviterer Medhum alle som har lyst til ? sl? f?lge med syklistene p? en ?resrunde gjennom Oslo sentrum til St. Hanshaugparken. Oppm?te blir p? Christiania Torv kl. 15:30. Det er bare ? stille med vanlig bysykkel, i vanlige kl?r.
Legeforeningen blir med fra Drammen
? Vi har hatt det utrolig g?y p? turen, men det er klart at m?let i seg selv er ? samle inn s? mye penger som mulig til sykehuset i Sierra Leone, seier Christopher Storm Larsen, som er ansvarlig for sykkelturen.
Under sisteetappen p? l?rdag m?tes sykkelgruppen av Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen i Drammen. En gruppe fra Legeforeningens sentralstyre og sekretariat, med president Hege Gjessing i spissen, tar f?lge med studentene derfra og inn til Oslo sentrum.
Sykkelturen gjennom Norge har allerede f?tt mye oppmerksomhet, blant annet har NRK fulgt syklistene fra starten i Troms? og underveis i Hordaland.
Alle er hjertelig velkomne til ? donere og kan gj?re det ved ? bes?ke Medhum sin hjemmeside.
Kontaktperson for sykkelturen og arrangementet p? St. Hanshaugen i Oslo er Christopher Storm Larsen – tlf. 916 54 040. Epost – [email protected]
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top