Styrker kompetanse for ? m?te str?m av hjertesyke

– Mellom 12 000 og 15 000 nordmenn f?r akutt hjerteinfarkt hvert ?r
Sammen med kreft er hjerte- og karsykdom det flest nordmenn d?r av. Nyere forskning forteller at faresignalene kan variere betydelig. For ? forebygge hjerte- og karsykdom b?r hele helsekjeden ?ke sin kunnskap om sykdommen og symptombildet. Onsdag og torsdag setter om lag 140 Apotek 1-farmas?yter seg p? skolebenken hos Feiringklinikken.

– Hele 42 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene i en fersk studie fra USA var helt fri for smerter eller ubehag i brystet da de ble innlagt for infarktet. Sykdomsutbredelsen og det sammensatte symptombildet krever et godt samarbeid mellom fastleger, spesialister og helsepersonell i apotek. ?kt kunnskap, gir bedre helse. Her ?nsker vi som helsepersonell ? bidra, sier Ellen Karine Ous, Fag- og kvalitetsdirekt?r i Apotek 1.
Spisskompetanse
Feiringklinikken er et spesialsykehus som tilbyr voksne hjertesyke utredning, behandling og rehabilitering. Klinikken eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og har et betydelig fokus p? kunnskapsdeling. P? kurset 30. til 31. januar, vil helsepersonell i Apotek 1 l?re siste nytt om hvordan de kan identifisere risikofaktorer p? hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Tidligere denne m?neden har ytterligere 140 farmas?yter f?tt samme oppl?ring hos Feiringklinikken.
– Vi vet at mange er flinke til ? ta vare p? de rundt seg. Sin egen helse derimot, fors?mmes ofte. Mange symptomer p? hjertesykdom er vanskelig ? oppdage f?r det er for sent, og krever ?kt kunnskap om egen helse og ?kt kompetanse hos helsepersonell. For helsepersonell i Apotek 1 som er i daglig kontakt med personer som kan v?re ber?rte, er tilf?rsel av ny viten viktig, sier Ellen Karine Ous.
Sm? grep ? stor gevinst
Apotek 1 har utviklet en risikotest i samarbeid med Feiringklinikken/LHL, basert p? Helsedirektoratets faglige retningslinjer. Siden hjerte- og karsykdommer ofte er en f?lge av et samspill mellom arvelige faktorer og livsstil, kan m?ten vi lever p? p?virke risikoen for sykdom. Grepene er ikke avanserte og store, men sv?rt viktige: Daglig mosjon, sunt kosthold med lite mettet fett og nei takk til r?yken.
Hva for?rsaker hjertesykdommer?
B?de arvelige faktorer, diabetes og livsstil p?virker ?milj?et? i blod?rene. Hjerteinfarkt og andre ?resykdommer er derfor et resultat av samspillet mellom disse faktorene.. Risikoen for ? f? en blodpropp eller en innsnevring i en av puls?rene i hjertet, kan i tillegg ?ke ved tilstedev?relse av flere andre faktorer . Disse faktorene er niv?et av kolesterol og andre fettstoffer i blodet, blodtrykk, blodets levringstendens, betennelsesreaksjoner i ?reveggen..
For mer informasjon, kontakt:
Ellen Karine Ous, fagdirekt?r, [email protected], tlf 480 39 195
Kilder: LHL.no og NHI.no (Canto JG, Rogers WJ, Goldberg RJ et al. Association of age ande sex with myocordial infarction symptom presentation and in-hospital mortality. Jama 2012; 307: 813-22 Jama)
Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 280 apotek spredt over hele landet. V?r ambisjon er ? v?re best for v?re kunder. Et av v?re viktigste fortrinn er at vi er flinke til ? gi kundene nyttige r?d og tips – som de har behov for og tillit til. Vi er kunnskapsrike, har stor faglig tyngde og oppdaterer v?r kunnskap for ? kunne formidle r?d og produktkunnskap p? en best mulig m?te.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.2000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top