?konomi

St?tter TV-aksjonen 2014

Legeforeningen gir 50 000 kroner til ?rets TV-aksjon “Vann forandrer alt”. St?tten g?r til Kirkens N?dhjelp sin innsats med ? skaffe en million mennesker varig tilgang til rent vann.
?rets TV-aksjon p? NRK finner sted s?ndag 19. oktober og har f?tt navnet “Vann forandrer alt”. Innsamlingen skal g? til Kirkens N?dhjelp sine vannprosjekter i ?tte land, blant annet Haiti, Afghanistan og Somalia.
Kirkens N?dhjelp er til stede i disse landene og vil st?tte lokalsamfunnene med boring av br?nner, installering av h?ndpumper, systemer for oppsamling av regnvann, avsalting av grunnvann og andre tiltak som er mest effektive gitt de lokale forholdene.
? skaffe mennesker tilgang til rent vann f?r enorme ringvirkninger i menneskers liv og for lokalsamfunnene det gjelder.
?nsker du ? st?tte ?rets TV-aksjon ved ? melde deg som b?sseb?rer?
Se n?rmere informasjon p? Blimed.no eller ring 02025.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy