St?tter fjerning av aborthenvisning

Legeforeningen st?tter regjeringens forslag om ? fjerne henvisningen fra fastlegene n?r kvinner begj?rer abort.
Helse- og omsorgsdepartementet foresl?r ? fjerne kravet om henvisning fra fastlege n?r kvinner begj?rer abort. Forslaget inneb?rer at fastleger ikke lenger skriver under p? skjemaet der kvinnen begj?rer abort, og skal heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Kvinnens krav om abort skal i stedet sendes videre til spesialisthelsetjenesten.
Den foresl?tte ordningen ble sendt til Legeforeningens relevante underforeninger og det endelig h?ringssvaret er behandlet av sentralstyret. I svaret fastsl?s det at foreningen gir forslaget sin overordnede st?tte.
I Legeforeningens h?ringssvar legges det vekt p? at kvinnen sikres et verdig pasientforl?p uten hindringer og un?dig forsinkelse. Dette m? derfor v?re en del av arbeidet med ? styrke abortmottak i spesialisthelsetjenesten, slik h?ringsnotatet foresl?r.
Legeforeningens h?ringssvar kan lastes ned som p? denne siden
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Authors

Related posts

Top