Vitenskap

Stort engasjement om folkehelse

Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok i to st?rre folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden og engasjerte bredt under Arendalsuka.

F?rst ut var Nordisk ministerr?ds seminar Hvordan oppn? grensel?st god helse? som tok opp flere st?rre internasjonale helseutfordringer. Bakteppet var en ny nordisk helseutredning fra Bo Könberg, Sveriges tidligere sosialminister. Utredningen inneholder til sammen 14 forslag til helsepolitiske tiltak p? nordisk niv?.
Antibiotikaresistens som trussel
Av de 14 forslagene har spesielt tiltak mot ?kende antibiotikaresistens f?tt oppmerksomhet den siste tiden. President i Legeforeningen, Hege Gjessing, var invitert til ? kommentere rapporten og debattere mulige l?sninger. Könberg satte rammen for debatten og foreslo nordisk samling i kampen mot antibiotikaresistens.
– Norden kan g? lenger enn andre EU-land og innta f?ringen, var den tidligere ministerens utfordring til norske helsepolitikere. Gjessing la til grunn at rapporten er viktig:
– Utredningen b?r stimulere til handling. De nordiske landene er sm? og trenger ? samarbeide om dette, sa presidenten.
Det var bred politisk enighet om at folkehelse er et omr?de av stor betydning for tettere internasjonalt helsesamarbeid. Utfordringen er prioritering, politisk vilje og oppf?lging.
– L?sninger som fremst?r som gode i Norden er ofte meget kontroversielle i andre europeiske land, i og utenfor EU, p?pekte helseminister Bent H?ie. Helseministeren lyttet imidlertid til innspillene og er innstilt p? forpliktende oppf?lging p? det neste m?tet i Nordisk ministerr?d i K?benhavn.
Norge kan snu den globale fedmeepidemien
I den andre store folkehelsedebatten ble alle de politiske partiene utfordret av sentrale akt?rer i folkehelsearbeidet, deriblant Legeforeningen. Debattleder Svein Tore Bergestuen ledet publikum gjennom seansen med f?lgende sp?rsm?l: Er det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn?
Arrangementet ble holdt i ett fullsatt kulturhus i Arendal med n?rmere 500 deltagere og var et samarbeid mellom Akademikerne, Kreftforeningen, Turistforeningen, Psykologforeningen, Helse Bergen, r?det for psykisk helse, og Legeforeningen. Leder av Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og NOVA-direkt?r K?re Hagen innledet til debatten med hver sine analyser.
Et av temaene som engasjerte bredt var den fedmeepidemien som i dag utbrer seg. Bergestuen utfordret spesielt politikerpanelet p? hvorfor ikke helsepolitikere er mer modige med sine forslag til tiltak. Gjessing sin oppfordring til politikerne var ? bidra til at Norge inntar en lederposisjon i arbeidet med ? snu den globale fedmeepidemien.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy