Vitenskap

Sterk resultatfremgang for Veidekke

13-02-2014 07:19 Veidekke ASA Veidekke fortsetter fremgangen og oppn?dde et resultat f?r skatt p? 776 MNOK i 2013. Et sterkt fjerde kvartal ga et resultat p? 336 MNOK og en omsetnings?kning p? 10 % til 6,1 milliarder NOK.

Veidekke fortsetter fremgangen og oppn?dde et resultat f?r skatt p? 776 MNOK i 2013. Et sterkt fjerde kvartal ga et resultat p? 336 MNOK og en omsetnings?kning p? 10 % til 6,1 milliarder NOK. – Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter i tillegg til at vi har ?kt ordrebeholdningen og har en god kontantstr?m, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som kunne notere at konsernets ?rsomsetning i 2013 for f?rste gang passerte 21 milliarder kroner. Styret foresl?r et utbytte p? kr 3,- pr aksje for 2013.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal ble 6 146 MNOK (5 571) og resultatet ble 336 MNOK (292). Det gir en resultatmargin p? 5,5 % (5,2 %). For hele 2013 endte omsetningen p? 21 191 MNOK (20 460). Resultat f?r skatt ble 776 MNOK (680), og resultatmarginen 3,7 % (3,3 %). Samlet ordrereserve er n? p? 18,3 mrd. NOK (16,5). Resultatet pr. aksje ble kr 4,50 (3,90). (Tallene er fra segmentregnskapet.)

Entrepren?rvirksomheten viser vekst og marginforbedring i Norge og Danmark i fjerde kvartal. B?de bygg og anlegg i den norske virksomheten har bedret marginene, og den danske virksomheten er preget av meget god prosjektl?nnsomhet. Den svenske virksomheten har hatt svak l?nnsomhet, men posisjonen i Sverige er forsterket blant annet innenfor n?ringsbygg gjennom kj?pet av Arcona AB. Samlet har n? virksomheten har n? en solid og godt sammensatt ordrereserve som er 11 % h?yere enn fjor?rets.

Eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt h?y aktivitet og h?y salgsgrad b?de i Norge og Sverige. I fjerde kvartal ?kte boligsalget i Sverige betydelig, mens det var en oppbremsing i Norge. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 469 boliger i produksjon (Veidekkes andel), mot 1 277 ?ret f?r. Salgsgraden var 74 % (80).

A to już wiesz?  Kontrakt p? spektakul?rt kontorbygg i Malm?

Veidekke har ogs? hatt betydelig fremgang i industrivirksom­heten. H?y produksjon kombinert med kostnadsfokus har gitt gode resultater innen asfaltvirksomheten. Ogs? innen pukkvirksomheten har det v?rt h?y aktivitet, noe som har gitt en betydelig resultat­forbedring fra ?ret f?r.

Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS)
Arbeidet med ? redusere antall ulykker og alvorlige hendelser har, sammen med m?lrettet arbeid for ? redusere sykefrav?ret, h?yeste prioritet i Veidekke. Dette har gitt gode resultater i alle tre land: H-verdien i konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) endte p? 5,2 (8,4), mens sykefrav?ret for de ansatte i Norge var 4,4 % (4,9), i Sverige 3,6 % (3,6) og i Danmark 1,3 % (2,0). Alle tall er 12 m?neders rullerende pr. fjerde kvartal.

Det vises ogs? til styrets rapport for fjerde kvartal 2013 som er vedlagt pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, [email protected]
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Block Berge Bygg bygger Nordens st?rste bilanlegg

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy