Milj?

Stavanger fikk IBM Smarter Cities Challenge pris

F?r konsulentbistand verdt over 2,3 millioner kroner for ? utrede smarte helse- og velferdstjenester.

Blant flere hundre s?kere ble Stavanger en av 33 byer som f?r prisen for 2013. Byen ble valgt ut grunnet sin sterke satsning p? ? fornye regionens helse- og velferdstilbud til eldre. Stavanger er i tillegg til K?benhavn den eneste Nordiske byen i vinnergruppen.

Helsesektoren i Norge st?r overfor store utfordringer grunnet eldreb?lgen. Utfordringen er s?rlig sterk i Stavanger kommune, som har hatt en betydelig befolkningsvekst de siste ?rene. Antall eldre over 80 ?r i kommunen vil ?ke til 26 000 innen 2040. Samtidig synker antall innbyggere i arbeidsf?r alder.

M?let for Stavanger er at flest mulig eldre skal kunne ta vare p? seg selv og v?re trygge i egne hjem. Kommunale helsetjenester som sykehjem, allmennleger og medisinske sentre skal tilby n?dvendig kompetanse og service p? lokalniv? og i folks hjem for ? redusere pasienttransport og behandling p? sentrale sykehus. Samhandlingstjenester skal s?rge for optimal kommunikasjon mellom helsepersonell og brukergrupper.

IBM setter sammen et ekspert-team som vil tilbringe tre uker i Stavanger og jobbe tett med byens myndigheter for ? foreta et dypdykk i helseproblematikken. Basert p? den tverrfaglige arbeidsgruppen blir en rapport utarbeidet med forslag til hvordan byen kan n? sine m?l.

“Dette er en unik mulighet til ? videreutvikle tilbudet til eldre i v?r kommune. N? f?r vi anledning til ? analysere det vi holder p? med og til ? bli enda bedre i arbeidet med ? skape et trygt og effektivt helse- og omsorgstilbud i ?rene som kommer. Stavanger har allerede kommet langt i ? fornye eldreomsorgen, og det er veldig positivt at dette blir lagt merke til ogs? internasjonalt,” sier ordf?rer i Stavanger Christine Sagen Helg?.

?Vi gratulerer Stavanger med IBM Smarter Cities Challenge prisen for 2013. Byen har hatt en imponerende utvikling og blitt et ledende sentrum for energisektoren. Stavanger venter fortsatt sterk vekst b?de i n?ringslivet og antall innbyggere i tiden som kommer. Dette skaper press p? infrastruktur og offentlige tjenester, der anvendelsen av ny og smart teknologi vil v?re avgj?rende. Stavanger fortjener denne oppmerksomheten grunnet sitt m?lrettede arbeid, og for ? underst?tte fortsatt innsats for innbyggernes velferdstjenester,” sier administrerende direkt?r i IBM Norge Morten Thorkildsen.

Om IBM Smarter Cities Challenge
IBM Smarter Cities Challenge er IBMs st?rste enkeltst?ende veldedighetsinitiativ, og ble lansert i 2011. Over en periode p? 3 ?r f?r 100 byer verden over konsulentbistand for ? utrede den enkelte bys n?kkelutfordringer. Programmet har en samlet verdi p? over 350 millioner kroner. Vinnerbyene f?r bes?k av IBMs toppkonsulenter som utreder urbane utfordringer innen blant annet transport, helse, offentlig sikkerhet og ?konomisk utvikling. Stipendet har en verdi for den enkelte by p? 400.000 dollar ? rundt 2,3 millioner kroner.
For mer informasjon om programmet, se pressemelding (US) og http://smartercitieschallenge.org/5000Send som e-post
Del denne

Similar Posts