?konomi

Statsbudsjettet: Virkelighetsfjern sykehuspolitikk?

Regjeringen bommer grovt dersom den n? p?legger bastante krav om ytterligere effektivisering i sykehusene, uten at det f?lger tilstrekkelig midler med. – ? tvinge sykehusene til et altoppslukende fokus p? ? spare penger, er ? skyve pasienten ut av sentrum, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.
Regjeringen varsler i forbindelse med statsbudsjettet at offentlig sektor skal effektiviseres for ? gi befolkningen bedre tjenester. Alle er enige i at vi skal ha s? mye som mulig igjen for hver offentlige krone.
Legeforeningen st?tter n?dvendig avbyr?kratisering av offentlig sektor som er til hinder for effektiv og god pasientbehandling. Vi har kritisert glavalag og byr?kratisering oppover i systemet. Vi ?nsker oss fornuftig bruk av legenes tid og ressurser og praktisk tilrettelegging gjennom dagen.
– Men regjeringen bommer grovt dersom den legger opp til at sykehusene skal gj?re stadig mer, men med mindre ressurser. Leger l?per raskere enn noen gang og f?r stadig mindre tid til pasientene. Faren er derfor stor for at regjeringens forslag vil virke mot sin hensikt og f?re til mindre og d?rligere pasientbehandling, sier Gjessing.
Under valgkampen var Bent H?ie tydelig p? at de offentlige sykehusene trenger minst 12 milliarder kroner i friske midler de neste fire ?rene, alts? minimum 3 milliarder i ?ret. Kostnadene til fritt behandlingsvalg skulle komme ved siden av. Vil helseministeren greie ? innfri l?ftene?
N?r sykehusene m? kutte og spare, skjer det ofte p? bekostning av pasienttilbudet og vedlikehold av bygg, IKT og medisinskteknisk utstyr. Dette har f?rt til at sykehusene i dag sliter med sv?rt store vedlikeholdsetterslep.
– Senest i fjor tok Siv Jensen selv opp sykehusenes enorme etterslep under Stortingets sp?rretime. Hun satte da sp?rsm?lstegn ved at sykehus m? prioritere mellom pasientbehandling eller ? f? malt veggene. Har hun som finansminister glemt dette allerede? sp?r Gjessing.
Virkeligheten i norske sykehus krever ikke ytterligere effektivisering, men tilf?ring av ressurser. Dette handler om at sykehusene m? bli kvitt etterslepet en gang for alle. Bare slik kan norske politikere sikre sin egen uttalte ambisjon om ?? ha et av verdens beste helsevesen?.
Norge investerer minst p? helse av de nordiske landene, m?lt opp mot brutto nasjonalprodukt. Ogs? land som Slovakia, Spania, Tsjekkia, Ungarn og Polen investerer mer p? helse enn Norge.
– Fredningstiden av regjeringen og Bent H?ie er over. N? er tiden inne for ? levere, men signalene fra finansministeren tyder derimot p? at sykehusene g?r en hardere hverdag i m?te, sier Gjessing.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Similar Posts