Teknologi

Siemens vokser kraftig p? ? elektrifisere fremtiden

Siemens har lagt bak seg et ?r med rekordh?y omsetning og ordreinngang. Selskapet opplever sterk ettersp?rsel takket v?re satsningen p? teknologi og l?sninger for en elektrisk fremtid.
Siemens har avvikende regnskaps?r, og regnskapet for 2013 ble avsluttet ved utgangen av september 2013. I dette forretnings?ret ?kte ordreinngangen med hele 22 prosent fra 6 milliarder til 7,3 milliarder og omsetningen har ?kt med 6 prosent fra 5,8 til 6,2 milliarder. I driftsresultatet p? 75 millioner er det reflektert kostnader knyttet til forskning og utvikling innen olje & gass og skip.
Den sterkeste veksten er innen selskapets Energi-sektor, der ordreinngangen ?kte med 40 prosent. Siemens har v?rt involvert i arbeidet med ? ?ke produksjonen av fornybar energi i Norge, ? utvide nettkapasiteten for ? sikre effektiv distribusjon av elektrisk kraft, samt at selskapet er tungt involvert i ? gj?re olje/gassproduksjon mer milj?vennlig ved ? f? str?m ut til plattformer og gj?re supply-skip mer milj?vennlige.
– Siemens har i lenger tid arbeidet med ett m?l for ?ye ? at fremtiden er elektrisk, og v?re resultater og prosjekter synliggj?r at vi er en sentral akt?r som r?df?res n?r fremtiden skal planlegges og et mer b?rekraftig samfunnet skal utvikles. Et godt eksempel i s? m?te, er v?rt eget nye hovedkontor som vi overtar denne uken og flytter inn i p? ny?ret. Bygget har sikret en reduksjon av energibruken med over 50 prosent i forhold til det gamle bygget, selv etter at det gamle bygget er energieffektivisert to ganger de siste seks ?rene. Det nye bygget, som er et energiklasse A-bygg sertifisert i henhold til LEED Gold, tar i bruk et bredt spekter av Siemens? egne l?sninger for en elektrisk fremtid, sier Per Otto Dyb, administrerende direkt?r i Siemens AS.

Noen milep?ler fra 2013
Siemens ser n? virkningene av de gr?nne sertifikatene og utbygging av fornybar energi. Siemens fikk kontrakten for ? levere vindturbiner og service til Raggovidda vindkraftverk i Finnmark, det eneste besluttede vindprosjektet i Norge i fjor. Varanger Kraft investerer totalt 600 millioner i prosjektet, hvorav vindturbinene st?r for en betydelig andel. Kontrakten representerer et av de st?rste n?v?rende landbaserte industriprosjektene i Norge.

Siemens signerte i sommer avtalen med Total E&P om elektrifisering av Martin Linge-feltet. Kontrakten, til en verdi av 500 millioner kroner, er den st?rste kontrakten Siemens har inng?tt av denne typen, og inneb?rer et arbeid over flere ?r for ? levere trafostasjon, transformatorer, koblingsstasjoner, reaktorer og kabeltrase fra Kollsnes og ut til olje- og gassfeltet 160 kilometer vest for Bergen. Fra f?r har Siemens f?tt kontakten om elektrifisering av Goliat-plattformen, og er fortsatt det eneste selskapet i Norge som utf?rer denne typen prosjekter.

Siemens har inng?tt avtale med Det Norske Oljeselskapet om levering av et komplett system for elektrifisering, instrumentkontroll og telekommunikasjon for Ivar Aasen-plattformen. Siemens har ogs? f?tt en kontrakt for vannbehandling av glidefundamentet.

Siemens bidrar i flere prosjekter for Statnett og deres oppgradering av sentralnettet, i tillegg til oppgraderinger av distribusjonsnettet for mindre nettselskaper.

Siemens har utviklet egen teknologi – BlueDrive PlusC – en hybridmotor for skip som sikrer mer milj?vennlig drift. F?rste skip, Edda Ferd, ble levert i november og kunden har allerede bestilt skip nummer to. I tillegg har Siemens utviklet verdens f?rste elektriske bilferge som bygges for ? g? i kommersiell drift til neste ?r.

Siemens har levert teknologien til PET-senteret p? St. Olavs Hospital, som blir et av de mest avanserte sentrene for kreftbehandling i Norge. Teknologien muliggj?r mer presis kreftdiagnostikk og en mer individuelt tilpasset behandling, og er det senteret i Norge med mest funksjonalitet.

Siemens har levert en hybridstue og en CT til det nye akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus. Systemet er utviklet med utgangspunkt i robotteknologi fra bilindustrien. L?sningen er unik p? markedet og gj?r det mulig ? b?de diagnostisere og behandle alvorlig syke og skadde uten ? forflytte pasientene.

Siemens ble nylig, for andre ?ret p? rad, k?ret til ledende i verden p? b?rekraft av Dow Jones Sustainability Index. Selskapet ble ogs? denne uken k?ret av 100.000 studenter som den mest attraktive ingeni?rbedriften i Europa.

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 0200Send som e-post
Del denne

Similar Posts