Milj?

Siemens vinner vindkontrakt i Finnmark

02-05-2013 10:00 Siemens AS Siemens signerer idag en avtale med Varanger Kraft-Vind AS om kj?p av 15 vindturbiner til Raggovidda vindkraftverk i Finnmark. I tillegg vil Siemens st? for service og vedlikehold av turbinene. Varanger Kraft vil totalt investere 600 millioner kroner i vindkraftprosjektet, hvorav vindturbinene st?r for en betydelig del.

Signerer avtale p? 15 vindm?ller til Raggovidda vindkraftverk
Vindprosjektet er Norges f?rste basert p? gr?nne sertifikater, og et av de st?rste industriprosjektene her til lands
Vindparken vil forsyne 9500 husstander med fornybar kraft
Siemens signerer idag en avtale med Varanger Kraft-Vind AS om kj?p av 15 vindturbiner til Raggovidda vindkraftverk i Finnmark. I tillegg vil Siemens st? for service og vedlikehold av turbinene. Varanger Kraft vil totalt investere 600 millioner kroner i vindkraftprosjektet, hvorav vindturbinene st?r for en betydelig del.
Varanger Kraft-Vind AS, som er et datterselskap av Varanger Kraft AS, blir samtidig det f?rste selskapet som benytter ordningen med gr?nne sertifikater til ? finansiere utbygging av ny vindpark i Norge. Ordningen med gr?nne sertifikater tr?dte i kraft den 1. januar 2012, og som m?l ? bygge ut til sammen 26,4 terrawattimer med ny fornybar kraft i Sverige og Norge innen 2020.
Fremtidsrettet vindteknologi
Leveransen fra Siemens inkluderer 15 vindm?ller p? hver 3 megawatt av samme type som har st?tt p? Hav?ygavlen de siste to ?rene. Denne turbintypen har en moderne og fremtidsrettet teknologi basert p? girl?se turbiner. Turbinen er godt testet b?de i Norge og i utlandet og forventes ? gi en h?y produksjon p? det som skal bli en av Norges beste vindparker.
Parken vil ha en total effekt p? 45 megawatt og en produksjon som er nok til ? forsyne 9500 husstander med ren og fornybar elektrisitet.
– Denne dagen er en milep?l for oss. Vi har jobbet med vannkraft i mange ti?r, og de siste ?tte ?rene har vi jobbet med dette vindkraftprosjektet. N? blir det en realitet, og vi er str?lende forn?yd med ? f? Siemens med p? laget, sier adm. dir. Kjell Eliassen i Varanger Kraft AS.
Den f?rste vindm?llen vil ankomme vindparken i juni 2014, og installasjonen av alle 15 vindm?llene vil v?re ferdig i l?pet av det samme ?ret.
St?rst p? vind i Norge
For Siemens i Norge er dette prosjektet ogs? en milep?l. Selskapet har siden 2009 jobbet med ? bygge opp en norsk divisjon for leveranser og service p? vindm?ller.
– Med innf?ringen av gr?nne sertifikater er Norge et attraktivt marked innen fornybar energi generelt og vindkraft spesielt. Derfor ser vi viktigheten av ? kunne betjene dette markedet med lokale krefter. Vi er stolte at vi med denne avtalen viser at vi fortsatt er st?rst p? vind i Norge, samtidig som vi beviser at v?rt norske team er en attraktiv partner for utbyggere i Norge, sier divisjonsdirekt?r Tore Tomter i Siemens AS.
Gigantprosjekt til lands
I tillegg til kj?p av 15 vindm?ller, inng?r Varanger Kraft Vind en serviceavtale som omfatter service og vedlikehold p? samtlige turbiner.
– Dette er en stor avtale for Siemens i Norge, og den st?rste vi har inng?tt i ?r. Prosjektet er ogs? ? regne som et av de st?rste industriprosjektene p? land i Norge i perioden 2013-2014, og er viktig for industriutviklingen i nordomr?dene. Dette er spennende ? v?re med p?, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens.

A to już wiesz?  Statsministeren vil ha smarte industribedrifter

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78,3 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 363.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. 36150Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy