Milj?

Siemens skal styrke kraftnettet i S?r-Norge

01-03-2013 10:00 Siemens AS Siemens inng?r rammeavtaler med Agder Energi Nett. Avtalen omfatter utstyr og tjenester for modernisering og fornyelse av en rekke transformatorstasjoner i det elektriske regionalnettet i Agder-fylkene.

Siemens inng?r rammeavtaler med Agder Energi Nett. Avtalen omfatter utstyr og tjenester for modernisering og fornyelse av en rekke transformatorstasjoner i det elektriske regionalnettet i Agder-fylkene.
– Mange av v?re anlegg p? regionalnettet er bygd p? 50-tallet og moden for fornyelse. ?kt forbruk bidrar til ?kt belastning p? v?rt nett. Samtidig p?g?r en betydelig utbygging av ny fornybar energi i v?rt distrikt. Avtalen med Siemens vil bidra til ? styrke nettet v?rt og sikre elektrisitetsforsyningen i framtiden, sier nettdirekt?r Torhild Fjermedal i Agder Energi Nett AS.
­Agder Energi Nett er Norges fjerde st?rste nettselskap som eier og drifter str?mnettet i begge Agder-fylkene. De neste fire ?rene skal selskapet investere 400 millioner i en modernisering av eget kraftnett. Nettet strekker seg over 19.400 kilometer i 30 kommuner til 178.400 nettkunder.
Langsiktig avtale
Avtalene med Siemens inkluderer mellomspennings- og h?ytspenningsutstyr, kontrollanlegg brytere og annet elektrisk utstyr, samt utvikling, prosjektledelse og igangsettelse av en rekke transformatorstasjoner. Avtalen har en varighet p? to ?r, med mulig forlengelse i ytterligere fire ?r.
– Dette er b?de en spennende og verdifull avtale for Siemens. Vi sikrer et langsiktig samarbeid med en av Norges st?rste nettleverand?rer. Sammen skal vi samarbeide om en modernisering av nettet i S?r-Norge med moderne og fremtidsrettede l?sninger, sier divisjonsdirekt?r Nils Klippenberg i Siemens.
Godt i gang
De f?rste leveransene vil skje til transformatorstasjonene i Kjos og Krossen i Kristiansand. Planlagt leveranse er allerede i mai og august i 2013.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Nils Klippenberg, divisjonsdirekt?r
Mob: +47 415 03 806, e-post: [email protected]
Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 952 26 088, e-post: [email protected]s.com

Om SIemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78,3 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 363.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

A to już wiesz?  EVRY fornyer stormaskinparken

1000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy