Vitenskap

Siemens skal styre fremtidens elektriske motorvei

05-05-2014 11:00 Siemens AS Siemens inng?r en 4-?rig rammeavtale med Statnett for l?sninger innen vern, kontroll- og hjelpeanlegg. L?sningene vil gi Statnett bedre styring og overv?kning av det sentrale elektriske nettet i Norge.

Siemens inng?r en 4-?rig rammeavtale med Statnett for l?sninger innen vern, kontroll- og hjelpeanlegg. L?sningene vil gi Statnett bedre styring og overv?kning av det sentrale elektriske nettet i Norge.
Avtalen inneb?rer leveranser innen vern, kontroll- og hjelpeanlegg i sentralnettet i Norge til en estimert verdi mellom 300 og 500 millioner kroner. Kontrakten er et ledd i Statnett´s omfattende investeringer for bygging av neste generasjon kraftsystem.
– Vi er p? vei inn i en ny elektrisk tidsalder. Da vil en sikker og robust elektrisk infrastruktur v?re avgj?rende b?de for v?r velferd, verdiskaping og for ? n? vedtatte klimam?l. For ? lykkes trenger man gode l?sninger for styring og overv?kning av distribusjon og overf?ring av elektrisk kraft . Derfor er vi stolte at Statnett gir oss denne tilliten. Fremtiden er elektrisk, og v?r teknologi og kunnskap bidrar til ? realisere denne visjonen, sier divisjonsdirekt?r Nils Klippenberg i Siemens.

St?rste avtalen noensinne
Siemens vil f?rst gjennomf?re et pilotprosjekt p? det f?rste anlegget for ? kvalifisere teknologien som skal leveres i de resterende anleggene. Dette handler om et komplett anlegg for vern, kontroll- og hjelpeanlegg til en transformatorstasjon. G?r prosjektet etter planen, vil Statnett bestille de ?vrige anleggene p? andre transformatorstasjoner i tr?d med rammeavtalen. Den totale leveransen vil gj?re dette til den st?rste avtalen Siemens har inng?tt for slike anlegg noensinne.
– Slike leveranser krever h?y grad av gjennomf?ringsevne, b?de n?r det gjelder prosjektering, engineering, levering og HMS. Vi vil strekke oss langt for at Statnett skal bli forn?yd innen alle omr?der, sier Klippenberg.

Kontaktinformasjon:
Siemens AS
Nils Klippenberg, mobil: +47 415 03 806
Christian Jahr, mobil +47 952 26 088, e-post: [email protected]

A to już wiesz?  Veidekke bygger dobbeltspor nord for Stockholm

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy