Vitenskap

Setter fokus p? rammebetingelsene for infrastruktur

Tekna avholder 27. mars Infrastrukturdagene 2014. Konferansen samler alle bransjer innen vei, asfalt, r?r og kabler og setter fokus p? samarbeid og felles problemstillinger. Oppgraderingsbehovet og behovet for nyetablering er stort p? tvers av de ulike bransjene, og det knytter seg stor spenning til hvordan samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil adressere problemet.
Infrastrukturdagene 2014 er det femte i rekken og ?rets versjon avholdes i Bergen. Dette er en samling for bransjene som ?er i veien for hverandre? ? alts? vei, asfalt r?r og kabler. Bransjer som i f?lge Teknas kursansvarlige er opptatt av om den nye regjeringen f?lger opp politikken med forbedrede rammebetingelser:
– Bransjen ser at det er behov for oppgradering av infrastrukturen. Det har de sett lenge, og med ny regjering p? plass er det alltid spenning om hvilke reelle konsekvenser og rammebetingelser ny politikk f?rer med seg, sier Therese S?rensen i Tekna Kurs.
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen st?r p? talerstolen 27. Mars og vil redegj?re for hvordan den nye regieringen vil utvikle rammevilk?rene fremover.
Kompetansehungrige bransjer
Hovedfokuset for konferansen er ? belyse hva fremtiden krever av infrastruktur og hvordan bransjen skal m?te de utfordringer som kommer, og i f?lge Tekna er hungeren etter kompetanse og samarbeid stor i disse bransjene
– Vi lager jo kun kurs for ingeni?rer, og vi ser at det er en enorm appetitt p? kunnskap i disse bransjene. Og ikke bare etter l?ring , men ogs? etter kompetente folk. Infrastrukturomr?det har behov for opprusting og bransjene er bekymret for om de f?r godt nok tilfang av kompetente medarbeidere.
Rekruttering er et av punktene p? agendaen til konferansen.
For mer informasjon om programmet:
http://www.teknakurs.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=41805&p_action=PREVIEW
eller ring prosjektleder Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS p? tlf.: 45 40 12 06
For mer informasjon:
Therese S?rensen, Avdelingsleder Tekna Kurs
Telefon: 9284 5312 E-post: [email protected]
Om Tekna Kurs

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening – er den st?rste fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 64 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. Tekna Kurs er kursavdelingen til Tekna.

Tekna ble grunnlagt i 1874 og arbeider etter verdiene Troverdig, Nyskapende og Modig.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy