Milj?

Ser skogen om hundre ?r

Illustrasjon: h?yde p? skog i V?ler i 2015 og 2035
Landets st?rste skogeier, Statskog, kan snart se inn i fremtiden.
Statskog har lagt alle sine eiendommer i et kartsystem.
Med et nyutviklet dataverkt?y kan de se hvor mye hogstmoden skog det vil v?re i
et hvilket som helst skogomr?de hvert ?r de neste 100 ?rene.
? Dette er det absolutt mest moderne og avanserte
prognoseverkt?yet som finnes for skogbruk i Norge, antageligvis ogs? i Norden,
sier Kjell Anders Vikan i Statskog, planansvarlig for skog.
Skogens vekst simuleres i fem?rssykluser n?r forskjellige forutsetninger
legges til grunn.
? Skogressursdatabasen oppdateres kontinuerlig etter hvert
enkelt tiltak i skogen, som planting, tynning og uttak. Verkt?yet forteller dermed
hvilket uttaksniv? vi kan ligge p? for ? opprettholde en b?rekraftig balanse
mellom ung og gammel skog, sier Vikan.
Statskog f?r ogs? mye bedre oversikt over hvor mye CO2
skogen binder.
? En godt skj?ttet skog er klimavennlig. Et tre som vokser
binder mer CO2 enn i en d?rlig drevet skog, sier Vikan.

Mange beregninger
Dataverkt?yet utvikles i samarbeid med det norske
IT-selskapet Geodata AS og skal v?re helt ferdig til sommeren.
? Det er detaljrikdommen som gj?r dataverkt?yet unikt. Variablene
er sv?rt mange, og for Statskogs omr?der snakker vi om til sammen to milliarder
mulige beregninger, sier ?yvind R?e i Geodata.
Statskog har i dag cirka 4,7 millioner dekar produktiv
skog. Portef?ljen ?kte betraktelig i 2010, da Statskog kj?pte 1,1 millioner
dekar skog- og utmarkseiendommer av Orkla.
Anskaffelsen ?kte behovet for gode arbeidsredskaper.
Det nye dataredskapet hviler tungt p? et program som professor
emeritus K?re Hobbelstad ved Universitetet for milj? og biovitenskap p? ?s har
utviklet tidligere. Hobbelstad er en nestor innen skogtakseringen i Norge og
har jobbet mye med skogprognoser.
? Utfordringen var at det var et tekstbasert program som
stort sett bare kunne opereres av oppfinneren selv. N? f?r vi et
brukergrensesnitt som gj?r at analysene kan lages av mange flere og prognosene
visualiseres, sier R?e.
Hobbelstad har bidratt aktivt i videreutviklingen.

Ut i verden
Programmet er utviklet for Statskog, men vil ogs? bli
tilgjengelig for andre st?rre akt?rer i skogbruksn?ringen. I juli skal
programmet vises fram p? Esri-messen i San Diego, en ?rlig storsamling for
fagmilj?et som jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS).
Parallelt har Statskog sammen med Geodata utviklet et verkt?y
for ? vise best tilgjengelighet for uttak av skog. Hver enkelt bestand i skogen
f?r en kj?rbar trasé med en kj?reavstand til n?rmeste bilvei.
? Kartverkt?yet inneholder blant annet opplysninger om
vernede og s?rbare omr?der og kan ut fra skogens sammensetning beregne hvilke
skogsbilveier som sparer milj?, tid, energi og penger, sier Kjell Anders Vikan
i Statskog.
Kontaktpersoner i Statskog:
Kjell Anders Vikan, planansvarlig skog, tlf. 913 76 589
Monica Grindberg, skogsjef, tlf. 958 58 188
11600Send som e-post
Del denne

Similar Posts