Teknologi

Samler subsea-milj?et i Trondheim

25-09-2013 11:38 NCE Instrumentation NCE Instrumentation styrker sitt grep om offshore-milj?et i Trondheim og starter arbeidet med et helt nytt prosjekt. Trondheim Subsea Initiative (TSI) skal samle og foredle samarbeidet mellom leverand?rer og utviklere av teknologi i det voksende subsea-segmentet.

NCE Instrumentation styrker sitt grep om offshore-milj?et i Trondheim og starter arbeidet med et helt nytt samarbeidsprosjekt. Trondheim Subsea Initiative (TSI) skal samle og foredle samarbeidet mellom leverand?rer og utviklere av teknologi i det voksende subsea-segmentet.
NCEI Offshore er en gren i n?ringsklyngen NCE Instrumentation som holder til ved Pirsenteret i Trondheim. NCEI Offshore har de siste ?rene samlet offshore-milj?et til frokostm?ter for ? diskutere teknologibehovene til de store operat?rene.
Vokser i spesialsegment
Subsea-segmentet i Trondheim er av de raskest voksende segmentene i Trondheim med rundt 20 selskaper. I tillegg til NTNU og SINTEF, har Statoil avdelinger p? Stj?rdal og Rotvoll solid kompetanse p? feltet.
N? inviteres spesialistmilj?ene til samarbeid. Initiativtaker Gunn Kari Hygen er leder for NCEI Offshore og gleder seg over fremveksten av tr?ndersk s?rkompetanse i subsea-segmentet.
– Tr?ndelag har historisk v?rt sterke p? engineering med en omsetning p? rundt 5 milliarder i ?ret. Men subsea kommer som ei kule fremover ettersom vi jobber lengre fra land, p? dypere vann og i kaldere omgivelser. Samtidig stilles det stadig st?rre krav til milj?hensyn i produksjonen, sier Hygen.
Visjonen om undervannsfabrikker
Subsea-teknologi n?rmer seg samme utvinningskapasitet som de klassiske topside-anleggene og Statoil ?nsker rene subsea-fabrikker i Barentshavet og i Arktis n?r teknologien ?pner for det.
Det er imidlertid mye teknologiutvinning som gjenst?r og l?sninger som skal p? plass. Men dette er en utfordring til milj?et, mener Hygen.
– Verden f?lger n?ye med hva som skjer her, og det er en utfordring for oss som ligger i front. Statoils teknologidirekt?r Margareth ?vrum har uttalt at hun nekter ? g? av med pensjon f?r havbunnsfabrikken er realisert. Da m? vi sette i gang ? jobbe n?, smiler Hygen.
– Sylskarp kompetanse
Daglig leder i NCEI Torbj?rn Akersveen er ogs? forn?yd med initativet og mener at effektive samarbeidsrelasjoner er viktige for ? skape regional n?ringsutvikling.
– Bedriftene i disse segmentene har sylskarp kompetanse p? sine felt. Ved ? bygge komplement?re ferdigheter og dyrke synergier vil deltakerne i TSI kunne lykkes bedre sammen og styrke den regionale leveranskraften, sier Akersveen.
NCEI har mye erfaring med ? fasilitere klyngesamarbeid og mener at klyngen er det beste vertskapet for et slik samarbeidsforum.
– Vi kan klynger og vi kan offshore. Dette gir oss en meget god plattform for ? fasilitere samarbeid for dette spesialiserte kompetansemilj?et, sier Akersveen.
F?rste m?te avholdt
Den f?rste samlingen ble avholdt i dag p? Pirsenteret i Trondheim med innledninger fra blant annet Proserve og Statoil. M?let med m?tet var ? definere felles m?l for satsingen og etablere samarbeidsformene.
– Vi ?nsker at deltakerne selv skal skape innholdet i rammene vi setter p? plass. Det er deres behov, deres ?nsker og deres m?lsetninger som betyr noe. Vi lytter i f?rste omgang, og jobber s? videre etter de retningslinjene som defineres i felleskap, avslutter Hygen.

A to już wiesz?  Trondheimsklyngen best i klassen p? FoU

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim. 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy