Rus i trafikken:Styrket fokus p? viktig ulykkes?rsak

Over hele Europa styrkes n? fokus p? problemene knyttet til rus i trafikken. Kj?ring i p?virket tilstand utl?ser mange ulykker, ofte med tragisk utgang, og er dermed et felt hvor potensialet for ulykkesreduksjon er stort. I Norge blir det ansl?tt at s? mye som 22 prosent av alle d?dsulykker er for?rsaket av rusp?virket kj?ring.
EU har for alvor satt saken p? dagsorden ? og i Nordisk R?d er det nylig vedtatt forslag om obligatorisk alkol?s for alle yrkessj?f?rer i de nordiske land.
Nordisk R?d har dessuten vedtatt et forslag om at promille-gjengangere m? montere alkol?s i bilen for ? beholde retten til ? kj?re bil. Samtidig m? de forplikte seg til ? delta i et rehabiliteringsprogram og akseptere testing for alkoholavhengighet.
– Vi ser en voksende interesse for montering av alkol?s for tiden, f?rst og fremst i yrkesbiler. Noe av dette kommer som en f?lge av anbudskrav, men stadig flere tenker ogs? proaktivt her ? og monterer f?r dette eventuelt blir krevet, sier divisjonssjef Erik Eidem i KGK Norge AS, distribut?r av Dräger alkol?s.
– I Finland er for eksempel alkol?s n? et absolutt krav i alle busser som brukes til skolekj?ring, og tilsvarende er utvilsomt underveis ogs? her i Norge, sier Eidem.
– Dräger alkol?s bygger p? samme teknologi som det m?leutstyret UP bruker ved kontroller langs veien, noe som skulle borge for at resultatene har god n?yaktighet. Dersom f?rerens utpust inneholder alkohol over et visst maksimumsniv? vil bilen rett og slett ikke kunne startes, sier han.
Mange kontroller
If?lge en oversikt fra European Transport Safety Council var det i 2010 bare finske bilf?rere som ble rutinemessig testet for promille oftere enn norske, 429 av 1.000 innbyggere, mot 367 av 1.000. P? tredje plass kom Sverige. Av de som ble testet i Norge, var 0,9 prosent p?virket av alkohol.

Politiets m?l er ? promilleteste 1,8 millioner bilf?rere ?rlig, og promilletesting er n? obligatorisk hver gang en bilist blir stoppet av UP. Norge var for ?vrig f?rst i verden med ? innf?re en promillegrense for bilkj?ring, ved ? introdusere 0,5 promille som ?vre grense i 1936.
Langt igjen
I f?lge UP skjer det daglig 120.000 kj?returer i rusp?virket tilstand i Norge. I det samme intervjuet med Dagbladet for en tid siden, sier UP-sjef Runar Karlsen at politiet ?rlig tar rundt 9.000 bilf?rere for promillekj?ring. Mer enn fire av fem som p?gripes med promille er ?godt kjent av politiet?, og noen blir tatt med s? h?ye hastigheter som 160-170 km/t i rusp?virket tilstand. H?yrisikogruppen er fremdeles unge menn.
– Dette bekrefter bare at det er langt igjen ? og at aktiv bruk av alkol?s vil v?re et uhyre effektivt verkt?y for ? f? disse dystre tallene nedover, fastsl?r Erik Eidem.
Fakta
Dräger er et internasjonalt ledende innen medisinsk-og sikkerhetsteknologi. Siden 1889 har Dräger utviklet avansert utstyr og l?sninger som brukere stoler p? hver eneste dag over hele verden. N?r Dräger produkter brukes er scenariet alltid det samme: liv st?r p? spill. Enten det er i kliniske situasjoner, industri, gruvedrift eller redning – Dräger-produktene beskytter, gir st?tte og redder liv.
Bildetekst:
Fremdeles kj?rer alt for mange norske bilf?rere i rusp?virket tilstand. Aktiv bruk av alkol?s kan redusere tallet kraftig.

KGK er en distrubut?r for verdens ledende produsenter av tilbeh?r, reservedeler og komponenter med kjente merkevarer innen bil-og maritim industri.

KGK Norge AS er en distribut?r av bil-og marine deler og representerer kjente merkevarer, som for eksempel DEFA, ZF, Castrol, NGK, Dräger, Veigel, Liqui Moly og Zirkona.
KGK er til stede i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

Vedlagte filer
PDF-dokument 0300Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top