Teknologi

Reservasjonsmuligheten opp p? landsstyrem?tet

Etter innspill fra foreningsledd, har sentralstyret i Legeforeningen besluttet at sp?rsm?let om reservasjonsmulighet for leger behandles p? landsstyrem?tet i mai.
Alle foreningsledd kan spille inn saker de ?nsker behandlet av landsstyret. Flere foreningsledd har gitt uttrykk for at de ?nsker reservasjonsmuligheten opp p? ?rets m?te. Sentralstyret har tatt dette til etterretning, og saken vil bli behandlet p? landsstyrem?tet i mai.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts