Teknologi

PFU mener Firda br?t god presseskikk

Legeforeningen klaget avisen Firda inn grunnet et oppslag i august i fjor. 28. januar kom PFU frem til at avisen har brutt V?r Varsom-plakaten.

Legeforeningen har p? vegne av et medlem klaget Firda inn for Pressens faglige utvalg (PFU) p? grunn av et oppslag 7. august 2013. PFU behandlet klagen i sitt m?te 28. januar 2014 og kom frem til at Firda med dette oppslaget br?t god presseskikk.

Ikke dekning for alvorlig p?stand
Legen som klaget saken inn for PFU er fastlege og spesialist i allmennmedisin. Firda hadde 7. august 2013 et oppslag hvor det presenteres en pasienthistorie p? f?rstesiden og over to hele sider inne i avisen. Historien som presenteres er at legen hadde sendt hjem en alvorlig syk mann.
Legeforeningen klaget p? vegne av legen oppslaget inn for PFU, og da s?rlig for brudd p? V?r varsom plakaten (VVP) punkt 3.2 og 4.4. Begrunnelsen for klagen var blant annet at overskriften p? avisens forside er konstaterende og uten forbehold, og sl?r kategorisk fast ?Alvorlig sjuk sendt heim att?. Det ble i klagen blant annet anf?rt at det ikke er dekning i den ?vrige teksten for p?standen.
– Det er bra at PFU understreker at god kildekritikk ikke bare handler om ? gjengi kilder korrekt, men ogs? ? unders?ke om det kilden hevder faktisk er korrekt, sier Anne Kjersti Befring, juridisk direkt?r i Legeforeningen.
M? opptre varsomt
Firda hadde i tillegg f?lgende overskrift over to sider inne i avisen: ?-Legen forstod ikkje alvoret?. Selv om overskriften er et sitat fra pasienten selv, presiserte Legeforeningen i klagen at ogs? slike overskrifter m? ha tilstrekkelig forankring i den p?f?lgende teksten.
Det fremg?r av epikrisen hvilken tilstand pasienten var i da han ble innlagt dagen etter konsultasjon hos fastlegen. Epikrisen viser at det ikke var riktig at en alvorlig syk pasient ble sendt hjem igjen. Firda har dermed unnlatt ? presentere kronologien i de medisinske funnene.
? Denne saken illustrerer hvor viktig det er at aviser opptrer varsomt n?r de publiserer f?lelsesstyrte pasienthistorier, sier Befring.
PFU uttalte i sin begrunnelse at:
?I det p?klagede tilfellet mener utvalget at det dreier seg om ulike parters syn n?r det gjelder hvor syk den omtalte mannen var ved hjemsendelse. Dette fremg?r av selve artikkelen, men i forsidetittel, ingress og bildetekst opptrer Firda konkluderende og tar ingen forbehold?
Uttalelsen kan leses i sin helhet ved ? f?lge denne lenken: http://www.pfu.no/case.php?id=2842
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts