Vitenskap

Pasientsikkerhet og ledelse henger sammen

Det er f?rst og fremst lederne ved sykehusene som m? skape grobunn for ?penhet om egne feil. Jon Helle, visepresidenten i Legeforeningen, skriver i Aftenposten om pasientsikkerhet, i et svar til klinikkleder og professor ved Oslo universitetssykehus, Olav R?ise.
Diskusjonen om ?penhet og pasientsikkerhet i helsevesenet engasjerer bredt. Og det er n?dvendig. Her finnes ingen ?quick fix?, men mange m? bidra over tid for at vi skal lykkes.
Mitt innlegg i Aftenposten 2. juli er etterfulgt av flere kommentarer i samme avis, blant annet av Olav R?ise og hans kronikk 15. juli. R?ise beskriver mange viktige poeng ? ta til seg for b?de politikere, ledere og ansatte. Han har ogs? et h?p til sin egen forening, Legeforeningen, om ? g? foran.
Viktig med trygghet og respekt
Legeforeningen er opptatt av hvordan sykehusene kan bygge en kultur som preges av kvalitet, trygghet og respekt for pasientene. Derfor sier vi fra om forhold som ikke er gode nok, og vi bidrar med forslag til forbedringer, blant annet i v?r rapport ?Med kvalitet som ledestjerne? fra 2011.
Vi ?nsker at alle ansatte kan yte som best mulig og at lederne kan lykkes med ? skape de n?dvendige rammebetingelsene. Det betyr ogs? at vi jobber hver dag for at b?de v?re medlemmer og vi som forening, kan bidra til forbedringer i helsetjenesten.
F?rst og fremst lederes ansvar
V?rt hovedpoeng har v?rt ? sikre en jobbkultur der det er b?de trygt, og etterspurt, ? melde fra om feil slik at vi kan l?re av dem. Da har vi selvsagt et felles ansvar. Men det er f?rst og fremst lederne som m? skape grobunn for ?penheten.
Ledere som viser vei og legger til rette for ? melde fra. De er de fremste til ? p?virke og befeste en slik kultur som R?ise etterlyser, ?der feil ses som en gullgruve for forbedring?.
?penhet bygger tillit
I Norge er det betydelig forskjell mellom sykehusene i ? ivareta ?penhet. Innslaget i NRK 16. juli fra Nordlandssykehuset i Bod? er et positivt eksempel p? at ledelsen har tatt tak i pasientskader og n? tar pasientsikkerheten p? alvor. Sykehuset har tatt m?l av seg ? bli best i landet.
Fagdirekt?r Barthold Vonen erkjenner ?pent risikoen forbundet med medisinsk behandling i sykehus, og kommuniserer for innbyggerne og pasientene hvordan sykehuset vil gj?re risikoen mindre.
Slik ?penhet bidrar til ? bygge tillit og forme en pasientsikkerhetskultur blant sykehusets leger og andre viktige fagprofesjoner.
Gode m?lsetninger og planer for hvordan man kan takle risiko og feil m? etableres tydelig alle steder. Og de m? erfares og etterleves i hverdagen. F?rst da vil vesentlige endringer i det store bildet skje.
Svarinnlegget ble publisert i Aftenposten 28. juli 2014

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts