Nye publikasjoner

Overlegent behandlingsresultat med JAK-hemmer mot uhelbredelig blodkreft

Lovende nye forskningsresultater innen behandling av polycytemia vera (PV) ble nylig presentert p? Europas st?rste blodsykdomskongress. Resultatene viser at medisinen Jakavi gir effekt hos hele fire ganger flere PV-pasienter, sammenlignet med de som fikk dagens beste tilgjengelige behandling.1
– Jakavi representerer et viktig tilbud til pasienter med PV som ikke responderer eller ikke tolererer standard behandling, sier Dr. Waleed Ghanima, overlege og hematolog ved Sykehuset ?stfold Fredrikstad.
Dataene fra fase III-studien RESPONSE som ble presentert ved 19th European Hematology Association Congress (EHA) viser meget sterke resultater for Jakavi (ruxolitinib).
Hele 77 % av pasientene som fikk Jakavi oppn?dde behandlingsm?let (ett eller begge behandlingsm?lene), mot kun 20 % av de som fikk dagens beste tilgjengelige behandling (BAT=Best Available Therapy). Prim?rt endepunkt i studien var kontroll av hematokritt uten tapping og reduksjon i miltst?rrelse. Videre oppn?dde halvparten av Jakavi-pasientene minst 50% reduksjon av sine symptomer, mot kun hver tjuende i BAT-gruppen. Legemiddelmyndigheter over hele verden vurderer n? disse dataene for ? ta stilling til en eventuell godkjenning av Jakavi for behandling av polycytemia vera.
Polycytemia vera er en form for blodkreft som kjennetegnes ved abnorm ?kning i antall r?de blodlegemer. Det medf?rer at blodet blir sv?rt tyktflytende.2,3 Om man ikke lykkes ? redusere antallet r?de blodlegemer vil det gi betydelig ?kt risiko for blodpropp med potensielt d?delige komplikasjoner som hjerneslag og hjerteinfarkt.3 PV leder ofte til betydelige symptomer som forst?rret milt, tr?tthet, kl?e, nattesvette, skjelettsmerter, feber og vekttap.3 Behandling er prim?rt fokusert p? lindring av symptomer for ?r ssdsd forbedre livskvalitet og redusering av risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner. 3 Utover regelmessig blodtapping for ? kontrollere blodvolumet, m? mange pasienter ogs? behandles med hydroxyurea, en type cellegift som hemmer blodproduksjonen.3 Dessverre vil 1 av 4 PV-pasienter etter hvert utvikle resistens eller intoleranse mot hydroxyurea.3
De presenterte resultatene fra RESPONSE-studien viser et overlegent behandlingsresultat for Jakavi sammenlignet med dagens beste tilgjengelige behandling for PV-pasienter som ikke kan behandles med hydroxyurea.1
For ytterligere informasjon:
PhD MD Dalius Bansevicius, medisinsk r?dgiver hematologi, Novartis Onkologi
Tel 930 399 68, [email protected]
Anne Holter Steinholz, Communication Manager Novartis Oncology
Tel (+46) 708 89 33 75, [email protected]
Om RESPONSE-studien
Studien er en global, randomisert, ?pen studie som gjennomf?res ved 109 klinikker verden over. Studien randomiserer 222 pasienter med resistens eller intoleranse mot hydroxyurea, et cytostatika som hemmer produksjon av r?de blodlegemer. Pasientene ble randomisert 1:1 til enten ? f? ruxolitinib (10 mg to ganger daglig) eller beste tilgjengelige behandling, som ble definert som utpr?vervalgt monoterapi eller bare observasjon. Dosen ble justert etter behov under hele studien.

Om Jakavi4,5
JAK-STAT signalveien spiller en n?kkelrolle i dannelsen av r?de blodlegemer og for kroppens immunologiske og inflammatoriske respons. Jakavi (ruxolitinib) er en moderne tablettbasert medisin som blokkerer enzymene (JAK1 og JAK2) som driver utviklingen av myeloproliferative sykdommer som myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytemi. Jakavi er godkjent for behandling av sykdomsrelatert splenomegali (forst?rret milt) eller symptomer hos voksne med prim?r myelofibrose (ogs? kjent som kronisk idiopatisk myelofibrose), post polycytemi vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose.3 Det omfattende kliniske studieprogrammet COMFORT er grunnlaget for den medisinske godkjennelsen av Jakavi. COMFORT-I er en randomisert, dobbelblind, fase III-studie hvor det JAK2-hemmende legemidlet Jakavi ble sammenlignet med placebo ved behandling av myelofibrose. COMFORT-II er en randomisert, ?pen fase III-studie hvor Jakavi ble sammenlignet med Best Available Treatment (BAT).
NO1406219993
Referanser og kilder:
1. Verstovsek S, et al. Results of a prospective, randomized, open-label Phase III study of ruxolitinib in polycythemia vera patients resistant to or intolerant of hydroxyurea: The RESPONSE Trial. Abstract #7026. 50th American Society of Clinical Oncology (ASCO) Chicago, IL.
2. Leukemia & Lymphoma Society. ?Polycythemia Vera Facts.? Tilgjengelig p?: http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. ?pnet den 28. april, 2014.
3. Fakta hentet fra Norsk Helseinformatikk
4. Jakavi SPC, Felleskatalogen.no
5. Quintas-Cardama A, et al. Blood 2010;115:3109-17.
Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy