Vitenskap

OPS-skoler for 950 millioner til Veidekke

26-06-2014 11:02 Veidekke ASA Veidekke har vunnet OPS konkurransene om ? bygge og drifte Rykkinn skole og Jessheim videreg?ende skole. Samlet prosjektkostnad er 950 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke har vunnet OPS konkurransene om ? bygge og drifte Rykkinn skole og Jessheim videreg?ende skole. Samlet prosjektkostnad er 950 millioner kroner ekskl. mva.
– Jeg er stolt over at vi i Veidekke har vunnet disse to meget krevende prosjektene. Dette er to strategisk viktige kontrakter for oss da vi ser p? OPS som et fremtidig voksende marked, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
Begge skolene blir fremtidsrettede skoleanlegg med h?ye milj?ambisjoner b?de n?r det gjelder material- og energibruk passivhusstandard). Gode l?ringsarealer og et godt innemilj? vektlegges i hele prosjektet. Skolene bygges som OPS-prosjekter (Offentlig Privat Samarbeid), og n?r skolene er ferdige vil Veidekke st? ansvarlig for utleie, drift og vedlikehold i 25 ?r.
– OPS-prosjekter er b?de utfordrende og spennende ? jobbe med. De krever god planlegging, men sikrer til gjengjeld forutsigbar drift for eieren og gir gode l?sninger for elever og l?rere som skal bruke skolen, sier Birte Almeland, OPS-ansvarlig for skole i Veidekke.
Rykkinn skole
Prosjektet omfatter en ny barneskole for 630 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen f?r en liten idrettshall og et innholdsrikt utomhusanlegg godt tilpasset eksisterende terreng. Kontrakten inneb?rer riving av eksisterende skole, samt design og bygging av et moderne og fremtidsrettet skoleanlegg. Skolen skal st? ferdig til skolestart i 2016. Kontraktspart for OPS-avtalen er B?rum kommune.
Jessheim videreg?ende skole
Den nye videreg?ende skolen etableres p? det som i dag er parkeringsplassen for den eksisterende skolen nord for Jessheim sentrum. Den nye skolen f?r seks utdanningsprogrammer for til sammen 1 500 elver og 240 ansatte. Skolen f?r fire etasjer og et bruttoareal p? 25 374 m2. I tillegg skal det etableres ny gang- og sykkelvei, ny oppstillingsplass for busser, et utvendig idrettsanlegg og en park i tilknytning til skolen. Eksisterende skole skal rives n?r den nye skolen st?r ferdig h?sten 2017. Akershus fylkeskommune er kontraktspart for OPS-avtalen.
Pressefoto:
Illustrasjon Jessheim
Illustrasjon Rykkin

For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Birte Almeland, Veidekke Entrepren?r AS tlf 95 07 70 31, [email protected]
Prosjektleder Jessheim videreg?ende skole Geir Viken, tlf 91 83 04 70, [email protected]
Prosjektleder Rykkinn skole Gisle Jacobsen, 90 54 99 64, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy