Oppfordrer ikke til ulovlig aksjon

– ? vise forst?else for en frustrasjon blant medlemmene, er noe helt annet enn ? mane til ulovlig aksjon i fredstid, sier Jon Helle til Dagens Medisin.
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, ved administrerende direkt?r Anne Kari Bratten, mener Legeforeningen indirekte skal ha st?ttet oppfordringer til ulovlig aksjon.
Foreligger ingen aksjon
I et brev fra Spekter vises det til et intervju med Legeforeningens visepresident, Jon Helle, om et forslag diskutert i kommentatorfeltet til Dagens Medisin. Konkret handler forslaget om ? nekte ? kode DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Legeforeningen presiserer i sitt svar til Spekter at de ikke er kjent med at det foreg?r slike aksjoner.
– Vi tar avstand fra forslaget om ? nekte ? DRG-kode aktivitet. Det har verken blitt fremsatt eller blitt st?ttet av Legeforeningen. Legeforeningen er enig med Spekter i at en unnlatelse av ? registrere DRG-kode vil kunne v?re i strid med arbeidstakers plikter etter arbeidsavtalen, og at en eventuell aksjon med dette innhold vil kunne v?re i strid med fredsplikten, skriver president Hege Gjessing i brevet.
Partene er i disse dager til mekling.
St?tter frustrasjon, ikke ulovlig aksjon
Helle uttrykker i Dagens Medisin en forventning om at medlemmer f?lger arbeidslivets spilleregler og norsk lov. Han legger ogs? til grunn at Legeforeningen har understreket nettopp dette i svaret til Spekter.
? ? vise forst?else for en frustrasjon i medlemsmassen er noe helt annet enn ? mane til ulovlig aksjon i fredstid. Det oppfordrer vi selvf?lgelig ikke til. Etter det Legeforeningen vet er det heller ingen slike aksjoner p? gang, sier Helle.
Artikkelen kan leses i sin helhet p? hjemmesiden til Dagens Medisin
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Authors

Related posts

Top