?nsker sekret?rene tilbake

Hverken arbeidsgiverorganisasjon, sykehus eller lege er forn?yde med at sykehuslegene triller senger og bestiller taxier for pasienter, skriver Dagens N?ringsliv.
Jon Helle, visepresident i Legeforeningen, sier til Dagens N?ringsliv at mangelen p? helsesekret?rer og andre st?ttefunksjoner er ?et langsg?ende gnags?r? i norsk helsevesen.
– Med legesekret?ren hadde du en enorm kvalitetssikring, forteller overlege Tor Einar Calisch ved Ullev?l universitetssykehus.
Kuttet for mye
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, uttaler i samme sak at det er mye som tyder p? at kuttene har g?tt for langt.
? Det er h?rreisende dersom leger bruker tid p? ? bestille taxi. Det b?r v?re helsesekret?rer og annet administrativt personell nok til ? ivareta slikt merkantilt arbeid i sykehusene, sier administrerende direkt?r i Spekter, Anne Kari Bratten.
Fornuftig bruk
Bratten viser til at Legeforeningen i flere omganger har bedt om ? slanke administrasjonene p? sykehusene. ? Jeg h?rer at de n? sier at nedskj?ringene er g?tt for langt noen steder. For?vrig er det ikke enkelt ? v?re sykehusleder heller, de f?r kritikk b?de n?r de ?ker og slanker staber, sier Bratten.
Helle understreker at dette er to forskjellige diskusjoner. Legeforeningen har kritisert glavalag og byr?kratisering oppover i systemet. ? Dette handler om fornuftig bruk av legenes ressurser, og praktisk tilrettelegging gjennom dagen, sier Helle.
Han mener det ikke er fornuftig at leger bruker tid p? sekret?roppgaver som andre kunne gjort bedre. ? Man m? se p? hva som er det reelle behovet og lytte til dem som har skoene p?. Tilbakemeldingen fra legene er tydelig, det er et stort potensial til ? f? mer ut av legeressursene med bedre tilrettelegging.
Saken er tilgjengelig i sin helhet p? nettsidene til Dagens N?ringsliv.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top