Nytt h?p for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Janssen presenterer fase III-resultatene fra studien RESONATE p? American Society of Clinical Oncologys (ASCO) ?rlige m?te i Chicago 3. juni. I denne studien behandles pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og sm?cellet lymfocyt?rt lymfom med enten ibrutinib eller ofatumumab Resultatene viser en signifikant forskjell relatert til progresjonsfri overlevelse (progression-free survival, PFS) ved behandling med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab: 79 prosent reduksjon n?r det gjelder risiko for progresjon eller d?dsfall sammenlignet med ofatumumab, som ogs? var det prim?re effektm?let. Det sekund?re effektm?let var total overlevelse der ibrutinib kunne vise til 57 prosent reduksjon relatert til d?dsfall sammenlignet med kontrollarmen med ofatumumab.
RESONATE er en ?pen og randomisert fase III-studie som har unders?kt behandling med ibrutinib sammenlignet med ofatumumab hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og sm?cellet lymfocyt?rt lymfom som har gjennomg?tt minst ett tidligere behandlingsregime.
I januar 2014 anbefalte et enstemmig IDMC (Independent Data Monitoring Committee) ? stoppe RESONATE-studien i og med at studien viste en signifikant forskjell i progresjonsfri overlevelse sammenlignet med kontrollarmen (det prim?re effektm?let i studien). IDMC anbefalte derfor at ogs? pasientene i ofatumumab-armen skulle f? tilgang p? ibrutinib.
Resultatene er nylig publisert i New England Journal of Medicine[1] og vil bli presentert p? ASCO-konferansen i Chicago 3. juni.
Kronisk lymfatisk leukemi er den vanligste leukemiformen i den vestlige verden.[2] Hvert ?r rammes cirka 180-200 personer i Norge.[3]
Les pressemelding fra Janssen EMEA her.
For mer informasjon kontakt (Janssen):
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, [email protected], +46 8 626 51 73
Om ibrutinib
Ibrutinib er per i dag godkjent i USA for behandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og mantelcellelymfom (MCL), som har gjennomg?tt minst ett tidligere behandlingsregime.[4]-5 I Norge har ibrutinib ikke f?tt markedsf?ringstillatelse enn?. Ibrutinib virker ved ? blokkere et spesifikt protein som kalles Brutons tyrosinkinase (BTK). BTK- er et viktig protein i signalveien som kontrollerer B-cellers modning og overlevelse, og gj?r at maligne B-celler deler seg og spres i kroppen.6
Ibrutinib blokkerer spesifikt BTK, og dermed hemmes kreftcellenes overlevelse og spredning.4-5
[1] Byrd, JC. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. NEJM. 2014. http://www.nejm.org/. Referert 28.5.2014.
[2] Decision Resources, estimat, 2013.
[3] Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppf?lging av maligne blodsykdommer
[4] U.S. Food and Drug Administration. Pressemelding: FDA approves Imbruvica for rare blood cancer. Nov 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm374761.htm. Referert 28.5.2014.
5 U.S. Food and Drug Administration. Pressemelding: FDA approves Imbruvica to treat chronic lymphocytic leukemia. Feb 2014. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm385764.htm. Referert 28.5.2014.
6 Genetics Home Reference. Isolated growth hormone deficiency. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/isolated-growth-hormone-deficiency. Referert 28.5.2014.

Om Janssen
Legemiddelselskapet Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top